GroenLinks


GroenLinks wil opheldering van minister Peper

Kees Vendrik zal op 14 september vragen stellen over het bericht dat het ministerie van Binnenlandse zaken al in 1997 op de hoogte was van de bankierspraktijken van de provincie Zuid-Holland.

In het Algemeen Dagblad van 9 september wordt gemeld dat het ministerie van Binnenlandse zaken al in 1997 gedetailleerd op de hoogte was van de bankierspraktijken van de provincie Zuid-Holland. Afgelopen dinsdag schreef de minister nog aan de Kamer dat hij pas in juli 1999 op de hoogte werd gebracht van het besluit van GS uit 1995 om de treasury-functie van de provincie uit te breiden. Het AD baseert zich op notulen van de stafdienst financiën van de provincie waarin staat dat al in juni 1997 uitvoerig met het ministerie van BiZa over de bankierspraktijken is gesproken. Verder wordt gemeld dat in een concept-versie van de brief aan de Kamer van deze week wel melding werd gemaakt van het betreffende overleg in juni
1997 tussen provincie en Binnenlandse Zaken.

Kees Vendrik zal minister Peper dinsdag 14 september hierover tijdens het mondelinge vragenuur opheldering vragen. De vraag of de minister inderdaad al in 1997 op de hoogte was, staat daarbij natuurlijk centraal. Verder wil Vendrik weten of ambtenaren van Binnenlandse Zaken tijdens dit overleg al dan niet hun (stilzwijgende) goedkeuring hebben gegeven aan de bankierspraktijken. Maar ook het opmerkelijke feit dat het overleg uit 1997 in de concept-brief aan de Kamer wel maar in de definitieve brief niet meer wordt genoemd, vraagt om een heldere en sluitende verklaring van de minister.

Den Haag, 9 september

Deel: ' GroenLinks Opheldering bankierspraktijken Zuid-Holland '
Lees ook