GroenLinks


GroenLinks publiceert Bolkestein-bloemlezing

De GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement publiceert deze week-in vier talen- een bloemlezing uit de geschriften en uitspraken die uit de geschriften en uitspraken die Frits Bolkestein de afgelopen jaren aan Europa gewijd heeft.

De bloemlezing is door
GroenLinks-Europarlementariër Joost Lagendijk en zijn medewerker Richard Wouters samengesteld met het oog op de ondervraging van Bolkestein in het Europees Parlement. Deze hoorzitting vindt plaats op maandag 6 september. Bolkestein is voorgedragen als Europees Commissaris voor de interne markt, financiële diensten, douane en belastingen.

Over de voordracht van Bolkestein is in ons land een stevig debat ontstaan. Mede naar aanleiding van de opvattingen die de kandidaat in het verleden over de Europese Unie geventileerd heeft, zijn door velen twijfels uitgesproken over Bolkesteins geschiktheid voor het ambt van Eurocommissaris. Wil Bolkestein dat de EU zich verder ontwikkelt? Heeft hij bijvoorbeeld ambities op het gevoelige dossier van de belastingcoördinatie? Of staat hij nog steeds voor 100% achter zijn eurosceptische opvattingen uit het verleden en s zijn benoeming te vergelijken met de aanstelling van een vegetariër in een slagerij?

Opdat ook de niet-Nederlandstalige Europarlementariërs zich kunnen voorbereiden op de ontmoeting met Bolkestein, heeft GroenLinks de bloemlezing uitgebracht in vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De brochure zal aan alle Europarlementariërs ter hand worden gesteld. De bloemlezing bevat uitspraken over beleidsterreinen die door Commissievoorzitter Prodi aan Bolkestein zijn toebedeeld, zoals de interne markt en belastingen. Als Eurocommisaris in een collegiaal bestuur zal Bolkestein echter een stem hebben in alle besluiten van de Commissie. Daarom staan in de bloemlezing ook standpunten van Bolkestein over o.a. sociaal beleid, werkgelegenheidsbeleid, asielbeleid, buitenlandse politiek, Turkije en het Europees Parlement. Over al deze onderwerpen heeft Bolkestein uitgesproken ideeën, die menig Europarlementariër de wenkbrauwen zullen doen fronsen.

GroenLinks heeft zelf nog steeds serieuze twijfels bij de kandidatuur van Bolkestein en beoogt die te onderbouwen met deze bloemlezing. Het is aan Bolkestein om op een geloofwaardige wijze duidelijk te maken dat Saulus in Paulus veranderd is op de weg naar Brussel.

Het boekje is tegen verzendkosten te bestellen bij GroenLinks- 030-2399900. Klik hier voor de Nederlandse tekst van Een Euroscepticus in Brussel? Frits Bolkestein over de Europese Unie - een bloemlezing.

Deel: ' GroenLinks publiceert Bolkestein-bloemlezing '
Lees ook