GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 10 september 2001 14:49

'Kamer Gezocht!!' gepresenteerd

(10 september 2001)

Studenten moeten recht krijgen op huursubsidie, ook als zij op kamers wonen. Daarnaast wordt de 'strafkorting' afgeschaft voor huurders met huursubsidie als zij een kamer verhuren. Er moet serieus werk gemaakt worden van nieuwbouw van onzelfstandige woonruimte.

Dit zijn enkele van de voorstellen uit de notitie 'Kamer gezocht!!'. De tekorten aan woonruimte voor jongeren en studenten zijn enorm: het aanbod daalt, terwijl het aantal studenten jaarlijks toeneemt. Het kabinet weigert zich serieus in te zetten voor deze groep op de woningmarkt. Daarom presenteert Ineke van Gent een aantal alternatieven. In het kort: - Het recht op huursubsidie wordt uitgebreid naar onzelfstandige woonruimte. Hierdoor nemen betaalbaarheid, kwaliteit en aanbod van de kamers toe. - Huurders met huursubsidie worden voortaan niet meer gekort indien zij een kamer in huis verhuren. Deze vrijstelling geldt reeds voor mensen met een koopwoning. - Gemeenten en corporaties worden aangespoord, en zonodig gedwongen, om het aanbod aan kamers in overeenstemming te brengen met de vraag. - Langdurig leegstaande panden, bijvoorbeeld kantoren, dienen te worden verbouwd tot woonruimte voor jongeren.

Daarnaast wordt een aantal voorstellen gedaan die op korte termijn de grootste nood moeten ledigen. Voorkómen moet worden dat studenten de winter zullen doorbrengen in een tentje. De mogelijkheden zijn: - Tijdelijke verhuur van vakantiewoningen aan studenten. - Het plaatsen van pre-fabwoningen op de campus.
- Toekomstige sloop-/renovatiepanden geschikt maken voor studentenhuisvesting.

Donderdag 13 september zal Ineke van Gent deze suggesties inbrengen in een debat met staatssecretaris Remkes van VROM. Dan zal blijken of hij zijn uitgangspunt 'goed wonen voor iedereen in Nederland' daadwerkelijk serieus neemt.

https://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/publikaties/KamerGezocht.doc

Deel: ' GroenLinks studenten moeten recht krijgen op huursubsidie '
Lees ook