GroenLinks


-

Subsidie voor proeven op chimpansees moet stopgezet

20 september 2001

Op voorstel van Kathalijne Buitenweg en Alexander de Roo heeft de Groene Fractie een amendement op de begroting 2002 ingediend, dat beoogt de dierproeven op mensapen, waaronder chimpansees, op korte termijn stop te zetten door hiervoor geen Europees onderzoeksgeld meer ter beschikking te stellen. Tegelijk moet meer geld ter beschikking komen van onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Kathalijne Buitenweg en Janne Kuil bij oude apenverblijf Maandag 17 september brachten Kathalijne Buitenweg en Alexander de Roo een werkbezoek aan het Biomedisch Primaten Centrum in Rijswijk (BPRC). De Directeur van het Centrum de heer Ronald Bontrop gaf een presentatie van het BPRC , en een gesprek waaraan mevrouw Janne Kuil, beleidsmedewerker dierproeven en biotechnologie van de vereniging Dierenbescherming en professor Ab Osterhaus, viroloog aan de Erasmus universiteit, deelnamen, volgde een rondgang door het Centrum.

Alexander de Roo bij de oude verblijven De GroenLinkse Europarlementariërs kwamen tot hun voorstel nadat zij zich, in gezelschap van een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming, uitgebreid op de hoogte hadden gesteld van de omstandigheden, waaronder de dieren in het Biomedisch Primaten Centrum in Rijswijk (het BPRC) leven. Tevens zijn zij in gesprekken met deskundigen nagegaan in welke mate wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen voor levensbedreigende ziekten, zoals aids, gehinderd zou worden door een totaal verbod op proeven met primaten.

Uit dat onderzoek concluderen zij, dat onderzoeken op chimpansees in Rijswijk over een tijd niet meer nodig zijn.

De bestaande kolonie chimpansees moeten op een nette wijze worden "gepensioneerd" en daar waar mogelijk naar betere oorden verhuizen.

Verder zijn Buitenweg en de Roo van mening dat de huisvesting van de apen die in Rijswijk zullen blijven aan een forse verbetering toe is. De huidige inrichting houdt volstrekt onvoldoende rekening met de sociale aard van apen. Er zijn al enige verbeteringen aangebracht, maar er moet duidelijk nog meer gebeuren. Ook hiervoor dient de EU geld uit te trekken, aldus de beide Europarlementariërs.

Biomedische proeven op primaten blijven helaas voorlopig nodig voor de ontwikkeling van een aantal geneesmiddelen. Volgens regelgeving, moet nog steeds op primaten getest worden voor het op de markt brengen van bestaande vaccins tegen o.a. polio en mazelen.

Links: de oude verblijven van de apen, rechts de nieuwe in het BPRC

Biomedische dierproeven moeten beperkt worden tot onderzoeken die tot een substantiële verbeteringen van de volksgezondheid leiden. Maar ook bij deze onderzoeken moet onnodig dierenleed worden tegengegaan. Het is noodzakelijk de bestaande Europese regelgeving die dateert van 1986, te herzien en aan te passen aan de sindsdien verworven kennis in de dierethologie. Er dient strenger te worden toegezien dat de onderzoeksinstellingen zowel de Europese als de (vaak strengere) nationale wetgeving naleven.

Nieuwe dierproeven op mensapen (homonoïde primaten) zijn ethisch onverantwoord en niet langer noodzakelijk.


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' GroenLinks Subsidie voor proeven op chimpansees stop zetten '
Lees ook