GroenLinks


GroenLinks vindt klimaatnota teleurstellend

In de uitvoeringsnota Klimaatbeleid loopt het Paarse kabinet voor een aantal besluiten en maatregelen weg. Deze klimaatnota verankert dat het volgende decennium vooral niet benut zal worden voor de noodzakelijke veranderingen. GroenLinks roept het kabinet op een geloofwaardig maatregelenpakket in deze nota op te nemen waarmee de Kyota-doelstelling in eigen land gerealiseerd kan worden.

Minimaal 50% van de CO2-reductie wil het kabinet in het buitenland halen. GroenLinks vindt dit een slecht beleid. Er vindt géén trendbreuk plaats in de nationale CO2-uitstoot. Deze kan blijven groeien. Daardoor krijgt de internationale geloofwaardigheid van ‘Nederland Milieuland’ een enorme deuk. Daarnaast maakt het kabinet zich afhankelijk van een zeer onzeker instrument waarover nog geen internationale overeenstemming is bereikt.

Tegelijk bevat de Nota geen enkele impuls voor structurele verandering in de richting van duurzame productie- en consumptiepatronen.De industrie daarentegen wordt maximaal gespaard. De bijdrage is maximaal
2,5 Mton CO2. Dit is afgesproken in het Convenant Benchmarking waarin de regering nú vastlegt om 13 jaar geen extra maatregelen te nemen.

Deze Klimaatnotitie staat verdere fiscale vergroening in de weg, zelfs een Europees ecotax voor grootverbruikers verdwijnt volledig uit beeld.Ook in de richting van het verkeer als bron voor CO2-uitstoot zijn alle structurele maatregelen uit het pakket geschrapt.

De notitie voldoet niet aan de eigen criteria van kosteneffectiviteit en een evenwichtige spreiding over de doelgroepen.Er is grote kans dat het basispakket niet voldoende zal zijn om de 50% die het kabinet in Nederland wil halen te bereiken.

Resultaat: een teleurstellende nota. Echte veranderingen zullen er niet komen waardoor de kraan open zal blijven en de CO2-emissie in Nederland zal blijven stijgen. Niemand hoeft echt hard aan de slag te gaan omdat we ons heil zoeken in op dit moment nog onzekere maatregelen ver weg van ons land.

Recentelijk hield milieuminister Pronk een speach met een heel andere lading. Daar benadrukte hij dat de CO2-emissie één van de problemen is waar voor de oplossing direct moet worden aangesloten bij de centrale drijfveren in onze samenleving (economische structuur en consumptiepatroon).

GroenLinks roept het kabinet op deze koers daadwerkelijk te varen en een geloofwaardig maatregelenpakket in deze nota op te nemen waarmee de Kyoto-doelstelling in eigen land gerealiseerd kan worden.

Marijke Vos, 10 juni 1999

Deel: ' GroenLinks vindt klimaatnota teleurstellend '
Lees ook