GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 7 maart 2003 14:08
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GroenLinks: acties voor frisse lucht langs de snelweg

( 7 maart 2003)

GroenLinks voert vandaag actie voor frisse lucht langs de snelweg. Femke Halsema stelt voor om op plekken met veel overlast de maximumsnelheid terug te brengen tot 80 km per uur. GroenLinks wil ook dat de 420 miljoen euro die dit kabinet heeft gereserveerd voor spitsstroken, besteed wordt aan geluidsschermen langs wegen en onderhoud van het spoornet.

De acties, waarbij grote spandoeken boven snelwegen worden gehangen, vinden tegelijkertijd plaats in vier provincies. De kamerlid Wijnand Duyvendak is aanwezig bij de actie van GroenLinks Zuid-Holland in Dordrecht. Op hetzelfde moment zijn in Amsterdam, Nijmegen, Arnhem en Maarssen soortgelijke acties. Ook op deze plaatsen levert de snelweg grote overlast op voor omwonenden. Hier zijn de GroenLinks-kamerleden Marijke Vos (Maarssen) en Kees Vendrik (Amsterdam) en de provinciale lijsttrekkers aanwezig.

In de Rotterdamse wijk Overschie is vorig jaar een experiment gestart. De maximumsnelheid is terugebracht naar 80 km/u. De eerste resultaten zijn zo bemoedigend, dat GroenLinks wil dat dit experiment naar een zestal plaatsen wordt uitgebreid. Daarmee kan de luchtverontreiniging ter plaatse met 25 tot 40% afnemen. Ook zal de geluidsbelasting significant verminderen. Bovendien is de maatregel goed voor de doorstroming en worden de files hiermee verminderd.

De plaatsen waar 80 km/u moet gaan gelden zijn: de A10 door Amsterdam-West, de A16 door Dordrecht/Zwijndrecht, de A2 bij Maarssen/Breukelen, de A12 bij Arnhem, en de A325 (Arnhem - Nijmegen).

Drukke snelwegen met grote aantallen auto's en vrachtwagens leiden tot overlast in steden, wijken en buurten. Het is niet gezond om langs een snelweg te wonen. Geluidsoverlast en vieze lucht zorgen in steden voor een ongezond woonklimaat. Het RIVM berekende dat jaarlijks 1.700 mensen in Nederland overlijden door luchtvervuiling (fijn stof), met name mensen die in de buurt van snelwegen wonen. Dit is meer dan het aantal slachtoffers door verkeersongelukken! Rustig rijden op de snelweg geeft bewoners een beetje meer lucht.

GroenLinks vindt verder dat het nieuwe kabinet de 420 miljoen euro, die vanaf 2004 besteed zal worden aan spitsstroken, in moet zetten voor onderhoud van het spoornet en financiering van geluidswerende maatregelen langs wegen. Voor beiden is nu onvoldoende geld beschikbaar.

Den Haag, 7 maart 2003.

Wijnand Duyvendak


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' GroenLinks voert actie voor frisse lucht langs de snelweg '
Lees ook