GroenLinks


Geen nieuwe boringen in de Waddenzee

GroenLinks serveert Waddenbrunch op de clipper Zuid-Holland

Op maandag 1 maart 1999 roept Groenlinks, ondersteunt door een aantal organisaties en bekende Nederlanders, de regering op alle inwoners van Nederland een milleniumcadeau te geven:
Een Waddenzee zonder gasboringen.

In dagblad Trouw verschijnt die dag een oproep van deze strekking. Naast Paul Rosenmöller behoren tot de ondertekenaars:

Judith de Bruin, tv-presentatrice
Geert Drieman, directeur Greenpeace Nederland
Angela Groothuizen, zangeres en tv-presentatrice
Henk Hornstra, voorzitter It Fryske Gea
Ultsje Hosper, directeur It Fryske Gea
Rutger Kopland, dichter en wetenschapper
Henk Manschot, hoogleraar ethiek
Joop Mulder, artistiek leider Oerol festival
Michel Negenman, algemeen directeur ASN Bank
Jan Oosterwijk, directeur The Body Shop Nederland
Lucas Reijnders, hoogleraar UvA
Hans Revier, directeur Waddenvereniging
Jack Spijkerman, radio & tv-presentator
Hans Visser, Pauluskerk Rotterdam
Theo Wams, directeur Vereniging Milieudefensie
Koos van Zomeren, publicist
Carla Zijlstra, schaatster

Naast de oproep serveert GroenLinks ook een Waddenbrunch op de clipper 'Zuid Holland'. Graag verwelkomen wij u maandag aan boord. De 'Zuid Holland' ligt vanaf 12.00 uur in de Noorderhaven te Harlingen.

Programma


12.00 De Waddenbrunch wordt geserveerd
12.15 Pieter Wilden uit Marssum bezingt het Wad
12.30 Willem Werf (Provinciaal lijsttrekker GroenLinks) heet u welkom
12.45 Pieter Wilden zingt
13.00 De 'Zuid Holland' vertrekt voor een tocht van ca. 80 minuten
13.15 Speech door Paul Rosenmöller
13.30 Presentatie van Jan Veldman, medewerker Waddenvereniging
13.55 Tijd voor debat & vragen van de pers
14.15 De 'Zuid Holland' komt in Harlingen aan
14.25 Pieter Wilden zingt u vaarwel

OPROEP AAN DE REGERING

GEEN NIEUWE GASBORINGEN IN DE WADDENZEE!

Geef heel Nederland in het nieuwe millennium een ongeschonden waddengebied cadeau!

De Waddenzee: een uniek en waardevol natuurgebied. De laatste échte wildernis in Nederland. Zand, zee, de getijdenbeweging... Wildernis die het waard is om wild te blijven. Nu en in de toekomst.

Wij, de ondertekenaars van deze oproep, vragen de Regering een millenniumcadeau voor alle inwoners van Nederland: een Waddenzee zonder gasboringen.

Het waddengebied strekt zich uit van Den Helder tot het Deense Esbjerg: een natuurgebied van internationale omvang. De Waddenzee, de eilanden en de Noordzee-kustzone zijn cruciaal in de vogeltrek. Rotganzen, zwarte zee-eenden en kanoeten (een bijzondere strandloper) gebruiken dit gebied als tussenstop.

Haring, tong, schol en sprot: voor veel Noordzeevissen is de voedselrijke en relatief warme Waddenzee een kinderkamer. En het Waddengebied is natuurlijk vooral beroemd als leefgebied voor zeehonden.

Opnieuw bedreigd!
Maar de Waddenzee wordt sinds 1994 opnieuw bedreigd! In dat jaar liep het moratorium af, waarin het tien jaar lang verboden was naar gas te boren. Ondersteund door een Kamermeerderheid gaf de Nederlandse regering in 1994 toestemming aan de NAM om in en rond de Waddenzee proefboringen te beginnen en op commerciële basis gas te gaan winnen.

Economische argumenten wonnen het van de roep om natuurbehoud. Het risico van milieurampen werd daarbij ingecalculeerd. De gevolgen worden nu onverbiddelijk zichtbaar. De horizonvervuiling bijvoorbeeld. Gasboortorens in de Waddenzee zijn vanaf het vasteland makkelijk met het blote oog te zien. Ze verstoren de weidsheid van een ongeschonden Waddengebied. Het gas dat op deze torens wordt afgefakkeld is ´s nachts tot op 20 kilometer afstand zichtbaar. En wat te denken van de geluidhinder. De werkzaamheden van de NAM verstoren het natuurlijk ritme van vogels en zeehonden.

In de Waddenzee telt iedere centimeter!
De ecologische verstoringen van de gasboringen zijn vooralsnog onvoorspelbaar. Zo zakt door de gaswinning de bodem van Ameland veel sneller dan onderzoekers hadden voorzien. Nu al is de bodemdaling bereikt die pas voor het jaar 2025 was voorspeld. En nu al wordt de afslag van de kwelders en zandplaten waarop vogels fourageren onverbiddelijk zichtbaar. Ook de eilanden kampen met onvoorziene afslag van strand en duinen.

De ondertekenaars vinden dat met onmiddellijke ingang het besluit moet worden teruggedraaid, om in en rond de Waddenzee opnieuw naar gas te gaan boren.

Regering, maak van een ongerepte Waddenzee het millenniumgeschenk voor heel Nederland!

Deze oproep is een initiatief van GroenLinks

De advertentie wordt financieel mede-mogelijk gemaakt door: Greenpeace Nederland, Vereniging Milieudefensie en The Body Shop Nederland

Deel: ' GroenLinks 'Waddenbrunch' op clipper Zuid-Holland '
Lees ook