GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 10 oktober 2001 11:03

GroenLinks wil Derde Tactisch Pakket voor spoor

(10 oktober 2001)

GroenLinks wil dat er een integraal investeringsplan komt voor het spoor, naar analogie van het Tweede Tactisch Pakket uit 1995. Dit pakket zorgde voor een impuls voor de verbetering en uitbouw van het spoor. De investeringen uit dit pakket worden nu echter afgerond.

De laatste jaren ontbreekt er een dergelijke integrale aanpak voor de spoorinfrastructuur. Deelplannen worden versnipperd ontwikkeld en uitgevoerd. De aantallen storingen aan het spoor nemen toe en de spoorcapaciteit is in toenemende mate een knelpunt om de grote aantallen reizigers op te vangen. Mede door deze capaciteitstekorten en storingen in de infrastructuur stagneert de groei op het spoor.

GroenLinks wil een plan dat voldoet aan de volgende eisen: - reizigersgroei van de afgelopen jaren accommoderen en door te laten zetten - storingsgevoeligheid van het net terugbrengt op het niveau van 1990 - aanleg en bediening van voorstad-haltes rond de steden - snellere verbindingen tussen de steden in de Randstand - start van de uitvoering in de volgende kabinetsperiode

De miljarden die nodig zijn voor dit verbeterplan moeten met prioriteit vrijgemaakt worden binnen de ICES-III middelen en de begroting van het infrafonds. GroenLinks zal in het hoofdlijnendebat over het spoor pleiten dat er snel een dergelijk plan ontwikkeld wordt.

Femke Halsema

Deel: ' GroenLinks wil Derde Tactisch Pakket voor spoor '
Lees ook