GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 1 oktober 2001 12:00

GroenLinks wil opheldering over IJzeren Rijn

( 1 oktober 2001)

Hugo van der Steenhoven wil dinsdag in het vragenuurtje duidelijkheid van Minister Netelenbos over de besluitvorming over van de IJzerenRijn. De Minister heeft aangekondigd voor 15 oktober een overeenkomst te willen sluiten met Duitsland en Belgie om het oude tracé van de Ijzeren Rijn weer in gebruik te stellen. De Kamer krijgt echter pas in november van het kabinet te horen voor welk tracé het kabinet heeft gekozen.

Op deze manier komt de Kamer buiten spel te staan. Groenlinks wil dat de minister de positie van het parlement niet ondergraaft en óf voor 15 oktober met de Kamer overlegd over een kabinetsstandpunt óf duidelijk uitspreekt dat een overeenkomst met Belgie en Duitsland nadrukkelijk onder voorbehoud is van parlementaire instemming.

Tevens heeft de Groene fractie in het Europarlement de Europese Commissie om opheldering gevraagd over de plannen van Nederland met de IJzerenrijn. Men wil weten hoe de vogel-en habitatrichtlijn hier toegepast zijn. Ook wil men duidelijkheid of alle alternatieven in de Mer-studie zijn meegenomen.

Hugo van der Steenhoven

Deel: ' GroenLinks wil opheldering over IJzeren Rijn '
Lees ook