GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 7 maart 2003 10:33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oud worden op de boerderij extra stimuleren

( 7 maart 2003)

Er zijn meer ouderenwoningen nodig. Dat kan bijvoorbeeld door het wonen in boerderijen te vergemakkelijken. Met een 'Postbus 51+' moeten ouderen beter worden geholpen in het oerwoud van regelingen en voorzieningen waar ze mee te maken hebben.

Evelien Tonkens presenteert deze voorstellen vandaag, samen met de 50+groep van GroenLinks, in de notitie 'Ouderen onder dak': https://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/publikaties/Ouderenonderdak.doc

GroenLinks wil dat alle gemeenten in Nederland nog dit jaar een 'Plan van aanpak Ouderenhuisvesting' opstellen, om te zorgen voor meer seniorenwoningen. Tot 2010 moeten er honderdduizend extra aangepaste woningen komen. Dat is nodig om de vergrijzing op te vangen. Daarnaast moet het wonen in boerderijen makkelijker worden, zodat senioren desgewenst hun oude dag op het platteland kunnen doorbrengen. Veel ouderen willen namelijk graag 'in het groen' wonen. Provincies moeten daar in een versnelde procedure toestemming voor kunnen geven. Hiermee neemt het draagvlak toe voor voorzieningen op het platteland.

Ale woningcorporaties moeten het product 'Verzilverd wonen' gaan aanbieden. Dit is een constructie waarbij een corporatie de eigen woning van ouderen aankoopt, en deze direct weer aan hen verhuurt. Ouderen krijgen zo contant geld in handen en worden verlost van de zorgen over onderhoud.

GroenLinks wil dat alle voorzieningen en diensten voor ouderen - onder meer thuiszorg, woningaanpassingen, sport- en recreatiemogelijkheden, tafeltje-dekje - voortaan via één gemeentelijk ouderenloket worden aangeboden. Dat schept helderheid in het nu nog onoverzichtelijke en versnipperde aanbod. Ook wordt de introductie van een landelijk opererende 'Postbus 51+' bepleit. Hier moeten ouderen gratis informatie krijgen over alles wat hen aangaat, en eventueel worden doorverwezen naar de instelling die hen kan helpen.

Evelien Tonkens
Ineke van Gent


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' GroenLinks wil oud worden op de boerderij extra stimuleren '
Lees ook