Gemeente Amersfoort


3 januari 1999

Onderhoud groen door gemeente en bewoners

Stukken groen die eigendom blijven van de gemeente, kunnen wel door bewoners zelf worden onderhouden. Als de hoofdbeplanting intact blijft, kunnen omwonenden de beplanting wel aanpassen.

De afspraken met de gemeente worden vastgelegd in een zogenaamd 'zelfbeheercontract'. Tijdens de begrotingsraad van 1997 verzocht de gemeenteraad deze mogelijkheid te onderzoeken. In het geval van groenzelfbeheer wordt het groen niet verkocht of verhuurd, maar mogen bewoners de beplanting zelf onderhouden en kunnen zij er bijvoorbeeld bloeiende planten bij zetten. Het terrein blijft ook openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

Bij de groen-zelfbeheerovereenkomsten maken gemeente en bewoners afspraken over welk gebied voortaan wordt beheerd door bewoners. Er staat in welk onderhoudswerk de bewoners voor hun rekening nemen en hoe dat moet gebeuren.

Deel: ' Groenonderhoud door gemeente Amersfoort en bewoners '
Lees ook