Gemeente Dalfsen

12-09-2001

GROENSTRUCTUURPLAN BIJNA VOLGROEID

DALFSEN - Op donderdagavond 13 september presenteert de gemeente Dalfsen haar eindconcept groenstructuurplan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in de buitenzaal van de Trefkoele. De avond begint om 20.00 uur. De presentatie wordt verzorgd door bureau Nieuwland Advies. Het groenstructuurplan heeft betrekking op de kernen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen en is bedoeld voor de komende tien jaar. Tijdens de presentatie komen het algemeen groenbeleid, het bomenbeleid en het afstoten van groen aan de orde. Het eindconcept groenstructuurplan ligt nog tot 15 september ter inzage bij de Centrale Balie.
De op- of aanmerkingen die gemaakt worden op 13 september zullen worden bekeken en zo mogelijk worden ingepast in het uiteindelijke groenstructuurplan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Groenstructuurplan Dalfsen bijna volgroeid '
Lees ook