Gemeente Westervoort

Groenstructuurplan ter inzage

De gemeente Westervoort heeft een concept-groenstructuurplan opgesteld. Dit plan is bedoeld om als richtlijn te dienen bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen in Westervoort. Er worden doelen en visies voor de openbare ruimte in geformuleerd. Eind vorig jaar is er voor belangstellenden een informatieavond over dit plan geweest.

Voordat het groenstructuurplan behandeld zal worden in de gemeenteraad, wordt het vanaf week 39 vier weken ter inzage gelegd in de ter visie kamer van het gemeentehuis. Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kan men dit plan bekijken. Een ieder kan binnen deze termijn schriftelijke opmerkingen naar aanleiding van het concept-groenstructuurplan indienen bij het college van B & W. Deze opmerkingen en de reacties naar aanleiding van de informatieavond worden meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van het groenstructuurplan.

Deel: ' Groenstructuurplan ter inzage in gemeente Westervoort '
Lees ook