TuinbouwNet


"Consumentenvertrouwen win je alleen door samenwerking"

Het verkrijgen van het vertrouwen van de consument: dat is waar het in de groente- en fruitsector om moet draaien. Daarom is het nodig dat er nog meer samenwerking plaatsvindt in de héle keten: van teler tot en met detailhandel. Dat zei de heer A.L. Schmid (vice president public & environmental affairs Koninklijke Ahold) op 6 oktober tijdens de themadag `Ketens, logistiek en voedselveiligheid'. Deze dag over ketens in de groente- en fruitsector vond plaats in Zoetermeer.

De consument wil erop kunnen vertrouwen dat zijn voedsel veilig is. Hij verlangt dat de overheid en zijn winkelier daarvoor zorgen. Dat vertrouwen win je volgens Schmid niet met een droge vermelding van alle ingrediënten en hulpstoffen op de etiketten. Want maar weinig mensen lezen die etiketten. En als de consument ze wel leest, begrijpt hij of zij het vaak niet. Wie weet wat er nu precies wordt bedoeld met `additieven', `E-nummers' en `antioxidanten'? Schmid: "Het is het verschil tussen de feiten en het gevoel. Eten heeft alles te maken met emotie."

De enige manier waarop het vertrouwen van de consument verkregen kan worden is door ketensamenwerking. Een bedrijf als Ahold werkt daarom samen met zorgvuldige geselecteerde ketens en betrouwbare partners in de tuinbouw. Bovendien bereik je door een goede samenwerking ook andere voordelen als een hogere kwaliteit, grotere marges voor alle deelnemers in de keten en óók betere productinformatie. Want de consument wil wél weten waar zijn voeding vandaan komt en hoe het geproduceerd is.

Een andere reden om nog meer ketengericht te werken is bovendien de steeds korter wordende levenscyclus van voedselproducten. Dat betekent dat efficiency en flexibiliteit steeds belangrijker worden, stelde Schmid.

Ook professor A.J.M. Vermunt, hoogleraar logistiek aan de universiteit in Tilburg, signaleerde dat sommige voedselproducten maar korte tijd populair zijn, soms maar enkele weken. De consument wil na drie keer dezelfde roerbakmix weer wat anders. De groente- en fruitsector moet daar een antwoord op hebben. "U moet de consument verrassen", hield Vermunt zijn publiek voor. Hij sprak in dat kader van een `wisselassortiment'.

Zo'n tweehonderd telers, handelaren en geïnteresseerde medewerkers in de groente- en fruitsector waren aanwezig op de themadag. De dag is georganiseerd door het Productschap Tuinbouw, DLV Adviesgroep en LTO Groeiservice in samenwerking met het Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit.

Deel: ' Groente- en fruitsector Meer samenwerking in hele keten '
Lees ook