Persberichten - 20/02/2003

Groep Dexia vereenvoudigt juridisch organogram

Sinds haar oprichting in 1996 streeft de groep Dexia naar een zo eenvoudig mogelijke juridische structuur. De inkoop van de minderheidsbelangen van Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL), de oprichting van één holding in 1999 en de fusie van Dexia Bank België en de groep Artesia BC in 2002 pasten reeds in dat opzet.

Om haar structuur verder te verbeteren, zal Dexia NV haar banden als meerderheidsaandeelhouder van Dexia BIL aanhalen, door van haar dochterondernemingen de participaties die ze in Dexia BIL hebben, over te nemen.

Hiertoe zal Dexia Bank België haar aandelen Dexia BIL aan Dexia overdragen via een kapitaalsvermindering. De Raad van Bestuur van Dexia Bank België zal de Buitengewone Algemene Vergadering voorstellen haar kapitaal te verminderen tegen overdracht van BIL-effecten. De participatie van Dexia NV in Dexia BIL zal daardoor verhogen van 28,39% naar 94,02%.

Deze operatie, die boekhoudkundig gezien ingaat op 1 januari 2003, zal worden doorgevoerd binnen de consolidatiekring van de groep Dexia en zal dus geen invloed hebben op de solvabiliteit en de resultaten van de Groep. Anderzijds zal de overdracht van de participatie van Dexia Bank België geen negatieve impact hebben op haar eigen solvabiliteitsratios op geconsolideerd niveau, noch op haar rating. Moodys zal zijn lange termijn rating voor Dexia Bank op Aa2 behouden.

De operatie zal de informatiedoorstroming in verband met de consolidatie van de rekeningen en de beheerscontrole van de Groep vereenvoudigen en het mogelijk maken de dividendstromen te optimaliseren.

Na de operatie zullen de andere entiteiten van de groep Dexia samen nog 5,83% van het kapitaal van Dexia BIL bezitten. Ook deze participaties zullen in de loop van 2003 worden overgenomen, om de rechtstreekse deelneming van Dexia NV aldus op 99,85% te brengen (0,15% blijft in handen van het publiek).

De operatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde controleautoriteiten.

Bron: Dexia Group
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Groep Dexia vereenvoudigt juridisch organogram '
Lees ook