Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik Kinderen

Groep voor vrouwen met incestervaringen

Seksueel misbruikt worden is een ingrijpende en traumatische ervaring. De houvast in het leven wordt ernstig aangetast. Dit kan, ook later, verschillende klachten tot gevolg hebben, zoals angsten, depressies, schuldgevoelens, relatieproblemen en fysieke problemen.

In de groep voor vrouwen met incestervaringen krijgt u de gelegenheid om uw eigen verhaal van seksueel misbruik te vertellen. De geheimhouding, waarmee het seksueel misbruik vaak omgeven is, wordt doorbroken. U kunt uw verhaal delen met vrouwen met soortgelijke ervaringen en bij hen herkenning en begrip vinden. Dit helpt u bij de verwerking en bij het verwerven van een nieuw en positief zelfbeeld.

Doelen

* doorbreken van het isolement door uw incestervaringen te leren delen met lotgenoten;

* een stap verder komen in de verwerking van het seksuele misbruik;
* werken aan de gevolgen van het misbruik en de invloed ervan op uw huidige leven.

Inhoud

Thema's die aan de orde komen zijn schuld- en schaamtegevoelens, seksualiteit en de relatie moeder-dochter. We bespreken hoe u tot nu toe bent omgegaan met de gevolgen van het seksueel misbruik, hoe u ermee hebt leren (over)leven, welke functie dit had en hoe dit anders zou kunnen. We werken ook onder meer aan het stellen van grenzen, lichaamsbeleving en het uiten van boosheid.

Werkwijze

Per bijeenkomst wordt een deel van de tijd een programma gevolgd. De overige tijd kunnen de deelneemsters actuele problemen inbrengen. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt. Daarnaast gebruiken we theorie en oefeningen zoals tekenen, rollenspel, ontspanningsoefeningen en geleide fantasie.

Voor wie?

De groep is bestemd voor vrouwen die in het verleden seksueel misbruikt zijn door ouders, familieleden of bekenden van het gezin.

Praktisch

De groep telt in totaal 14 bijeenkomsten en start twee keer per jaar, eenmaal bij de RIMA en eenmaal bij de FIOM. De bijeenkomsten zijn in principe overdag. Er wordt een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd. U kunt zich aanmelden bij het bureau maatschappelijk werk van de RIMA in uw woonplaats of bij het centraal bureau, Muiderwaard 432, 1824 XT Alkmaar, tel. (072) 567 20 80. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

* Kijk voor meer informatie ook op: www.rima-nh.nl
---


---

Laatst gewijzigd: 29-07-2002

Deel: ' Groep voor vrouwen met incestervaringen '
Lees ook