Grolsch NV

Grolsch legt eerste stenen nieuwe brouwerij

Grolsch legt eerste stenen nieuwe brouwerij
Enschede/Groenlo, 29 mei 2002
Donderdag 30 mei 2002 legt Mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, de eerste steen voor de nieuwe brouwerij van Grolsch. Om de grote betekenis van dit project te benadrukken zullen vervolgens alle aanwezigen, waaronder uiteraard alle medewerkers, eveneens een steen leggen.

In een bierindustrie die zich wereldwijd kenmerkt door overname- en rationalisatieprocessen, is de nieuwe brouwerij voor Grolsch essentieel in haar streven naar continuïteit en zelfstandigheid. Optimale efficiency en een state of the art-brouwerij zijn noodzakelijke voorwaarden voor het behoud van identiteit en werkgelegenheid.

Naast een wezenlijke bijdrage aan de efficiency, en daarmee aan het rendement voor de aandeelhouder, is de nieuwe brouwerij vanuit het continuïteits-oogpunt bijzonder belangrijk om tegemoet te komen aan de belangen van de vele andere bij Grolsch betrokken partijen zoals de regio, de regionale leveranciers en bovenal de eigen medewerkers.

Om de betrokkenheid van alle partijen te benadrukken zullen alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld worden om letterlijk een steen bij te dragen aan de nieuwbouw. Deze opzet is in opdracht van Grolsch uitgewerkt door de bekende Hengelose kunstenaar Pier van Dijk. Hij heeft het centraal stellen van de eigen medewerker vertaald in een project, waarbij iedereen een steen legt en bovendien Groenlo en Enschede symbolisch versmelten. De steenlegging van nu vormt de basis voor een groot kunstobject, dat bij de opening van de nieuwe brouwerij in 2004 zal worden onthuld. Hierin kunnen de betrokkenen van nu tezijnertijd hun eigen bijdrage terugvinden.

Deel: ' Grolsch legt eerste stenen nieuwe brouwerij '
Lees ook