Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten

+ 8 mei 2002

GROND HOOFDDORP CENTRUM VERVUILD

De grond waar in het centrum van Hoofddorp de Van den Broek supermarkt heeft gestaan is vervuild. Hierdoor loopt het project vertraging op. Momenteel wordt een saneringsplan opgesteld, waaruit moet blijken welke opties er zijn om de vervuiling aan te pakken. Begin juni moet het plan klaar zijn en de provincie Noord-Holland moet dan goedkeuring geven voor de sanering. De bouwcombinatie mag pas na de sanering starten met de bouwwerkzaamheden, waaronder het bemalen van de bouwput. Door bemaling zou de vervuiling zich kunnen verplaatsen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het project vertraging oploopt. Zeker is wel dat de bouwwerkzaamheden pas na de aanstaande bouwvakantie kunnen starten. De vervuiling heeft geen gevolgen voor de directe leef- en winkelomgeving. De gemeente laat de grond die zij wil verkopen ten behoeve van een bouwproject altijd onderzoeken op vervuiling. Zo ook de grond waar de Van den Broek supermarkt heeft gestaan. Naar aanleiding van historisch onderzoek en monsters van de grond, blijkt de grond vervuild met bepaalde oplos- en schoonmaakmiddelen. In opdracht van de gemeente wordt nu dus een saneringsplan opgesteld. De gemeente heeft de voormalige eigenaar van de grond aansprakelijkheid gesteld, aangezien dat contractueel geregeld is.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Zoekwoorden:

Deel: ' Grond hoofddorp centrum Haarlemmermeer vervuild '
Lees ook