GWW heeft eigen site

Bedrijven genereren extra omzet via https://www.gww.nl

PAPENDRECHT, 20040324 -- Begin 2004 is de nieuwe website geïntroduceerd die van belang is voor alle bedrijven in de sector Grond-, Weg- en Waterbouw: www.gww.nl. ER Associates heeft samen met adviesbureau Syntens een initiatief ontwikkeld om in te spelen op de snel veranderende relaties tussen opdrachtgever en leverancier. Dit spel maakt nieuwe instrumenten van marktbewerking onontbeerlijk. GWW.nl vervult deze rol via internet.


Voor de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is Internet een belangrijk medium. Naast de gebruikelijke aanbestedingsvormen vinden opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar steeds vaker via de digitale snelweg. Nieuwe strategieën, andere vormen van marktbenadering en marktbewerking vragen om inzet en gebruik van nieuwe instrumenten. Een daarvan is internet.

Na een proefperiode kent de nieuwe site op dit moment al meer dan 1600 hits per dag en een hoge notering bij alle zoekmachines. Deze prominente positie bij de zoekmachines kan worden verklaard door de hoge naamsbekendheid van het begrip GWW bij de bezoekers. Het bezoekersaantal zal volgens de initiatiefnemers de komende tijd flink groeien. De inhoud van de site wordt verder ontwikkeld en het serviceniveau wordt uitgebreid door een professionele webredactie die met twee voeten in de GWW-sector staat.

ER Associates(ER) is een open maatschap van zelfstandigen zonder personeel. De maatschap ontwikkelt, beheert en exploiteert op dit moment twee websites: www.gww.nl en www.zzper.nl Doel van de laatste website is om de zelfstandige ondernemer (zzper) rechtstreeks zaken te laten doen met opdrachtgevers. Hierbij kan de tussenhandel worden uitgeschakeld. Bezoekers van beide websites kunnen profiteren van de mogelijkheid een groot virtueel netwerk op te bouwen en daarmee de basis te leggen voor verdere groei van hun bedrijf.

Leveranciers en aannemers presenteren zich op gww.nl met een directe koppeling naar hun eigen website en mailadres waardoor een eenvoudige en snelle manier ontstaat om contacten te leggen via internet.
Opdrachtgevers die hun projecten willen aanmelden kunnen naast een korte beschrijving tevens aangeven waar meer informatie is te verkrijgen en wat de gewenste vorm is van aanbieden of inschrijven door opdrachtnemers.
Werkgevers die hun vacatures en stageplaatsen willen aanmelden, kunnen een functiebenaming plaatsen plus een korte beschrijving van de uit te voeren taken en de benodigde competenties. Werkgevers, sollicitanten, afstudeerders en stagiaires doen hier rechtstreeks zaken met elkaar zonder tussenkomst van de nieuwe site.

De initiatiefnemers van www.gww.nl roepen gebruikers op Kennis, ideeën, suggesties over Innovatie en Kennis in te brengen en de site mede te helpen ontwikkelen tot de belangrijkste digitale ontmoetingsplaats voor de sector Grond, Weg- en Waterbouw.

Deel: ' Grond-, Weg- en Waterbouw heeft eigen website '
Lees ook