PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER VERA DUA

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

19 november 1999

Grondige evaluatie dioxinemetingen na vier weken

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft kennis genomen van de meetresultaten van de ISVAG- verbrandingsoven in Wilrijk. Zoals ze tijdens de dialoog van 16 oktober bevestigde, zal de minister de eerste meetresultaten en de resultaten van de dioxinetesten met ISVAG en omwonenden bespreken. De gesprekken zijn gepland op woensdag 24 november.

Tijdens dit overleg komt ook het tussentijds rapport van de Nederlandse experten aan bod. Zij hebben de afgelopen weken nagegaan of de ISVAG-verbrandingsoven tijdens de eerste fase (installatie niet in werking) beantwoordt aan de criteria voor Best Beschikbare Technologie (BBT). Tijdens het overleg komen nog andere punten ter sprake, zoals het vervroegd sluitingsscenario.

De twee metingen, waarvan de resultaten op 19 november door ISVAG bekendgemaakt, werden uitgevoerd tijdens eerste dagen na het opstarten van de installatie. Het erkend labo SGS heeft de dioxineconcentratie vastgesteld op respectievelijk 0.15 en 0,14 ng/Nmü. Deze cijfers boven de grenswaarde van 0,1 ng/Nmü worden door SGS in haar rapport niet als een normoverschrijding geduid.

De minister blijft bij haar vroeger ingenomen standpunt, waarbij zij samen met AMINAL, afdeling Milieu-inspectie een evaluatie zal maken als zij beschikt over de resultaten van vier weken intensieve meetcampagne. Dan pas zal kunnen afgeleid worden of de eerste metingen boven de 0,1 ng/Nmü te wijten zijn aan de opstart, dan wel van structurele aard zijn.

Het spreekt voor zich dat ook deze evaluatie in alle openheid zal gebeuren met ISVAG en de omwonenden.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Grondige evaluatie Vlaamse dioxinemetingen '
Lees ook