Gemeente Amsterdam


---

Grondige renovatie Kinkerbrug

Het college van B&W stemt in met de kredietaanvraag van 5,1 miljoen voor de renovatie van de basculebrug over de Kostverlorenvaart voor de Kinkerstraat, de 'Kinkerbrug'. De kredietaanvraag is inclusief de kosten voor de omleidingsroutes van de trams en voor het inzetten van een pendelbus in de Kinkerstraat.

De Kinkerbrug staat al enige jaren op het vernieuwingsprogramma. Het beweegbare deel van de brug is aan vervanging toe. Het bewegingswerk en de elektrische installatie zijn verouderd, voldoen niet meer aan de huidige normen en het val (brugdek) is op veel plaatsen door corrosie aangetast. Nieuw materieel van het GVB maakt het noodzakelijk, dat de tramsporen op de brug verder uit elkaar worden gelegd. Bovendien zijn de tramsporen aan vervanging toe. In verband met de slechte staat van de rails is het noodzakelijk dat de renovatie op korte termijn wordt uitgevoerd.
In overleg met onder andere de stadsdelen Oud-West, De Baarsjes en Bureau Stadsregie is besloten dat uitvoering volgens het scenario 'kort maar heftig' de voorkeur verdient. Dit houdt in dat, om de overlast voor de gebruikers van de brug en de mogelijke schade voor de ondernemers in de omgeving van de brug zoveel mogelijk te beperken, in een relatief korte tijdspanne met een maximale inzet van mensen en materieel het werk wordt uitgevoerd.
Tijdens de renovatie zal de brug afgesloten zijn voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er een hulpbrug, die beweegbaar is om het scheepvaartverkeer mogelijk te houden. Het overige verkeer (inclusief de tramlijnen 7 en 17) wordt omgeleid. In de Kinkerstraat wordt een pendelbus ingezet. De renovatie duurt drie maanden, van 15 mei tot 15 augustus 2003.
In de stadsdelen Oud-West en De Baarsjes wordt een inspraakavond/informatieavond georganiseerd om de bewoners voor te lichten.
Dit besluit wordt, na het zomerreces, behandeld in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lisa Neves Gonalves ^


-

gemeente Amsterdam - 26-06-2002

Deel: ' Grondige renovatie Kinkerbrug Amsterdam '
Lees ook