Gemeente Deventer

Grondwatersanering Walstraat

Bij de woningen in de Walstraat heeft een aantal jaren terug een grondwatersanering plaatsgehad. De sanering heeft indertijd niet geleid tot het volledig schoonmaken van het grondwater. Daarom is na het beëindigen van de sanering regelmatig het grondwater gecontroleerd om zo toezicht te houden op hoe de overgebleven verontreinigingen zich gedragen. Hierbij gaat het met name om de vraag of de verontreinigingen zich verder horizontaal verspreiden.

In het kader van deze periodieke controles wordt binnenkort een nieuwe peilbuis geplaatst, schuin onder de panden. De reden hiervan is dat de gemeente meer inzicht wil hebben in hoe de huidige verspreiding is, verticaal gezien over de diepte van de bodem.

Het plaatsen van de boring is gepland op donderdag 30 augustus. De verwachting is dat bewoners niet veel hinder ondervinden van de werkzaamheden. De boring wordt met de hand geplaatst en er wordt geen zwaar materieel ingezet.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met E.C.L. Marnette van de firma Tauw, telefoon 699537.

Deel: ' Grondwatersanering Walstraat in Deventer '
Lees ook