Provincie Groningen


Groningen, 15 december 1999 Persbericht nr. 266

Economische groei gaat samen met een goed milieu

Het versterken van de economische positie van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen kan ook zonder het milieu extra te belasten. Dat is de rode draad van het project Duurzaam Groningen, dat officieel in het voorjaar van 2000 wordt gelanceerd. Duurzaam Groningen is een samenwerkingsproject van de provincie Groningen en Syntens, een innovatienetwerk voor ondernemers.

De provincie Groningen en Syntens zijn vanaf juni 1999 bezig met de voorbereidingen voor het project Duurzaam Groningen. Aanleiding voor het project is de wens meer samenhang te brengen in projecten en initiatieven op het raakvlak van milieu en economie. Door middel van een krachtenbundeling van verschillende organisaties (provincie Groningen, Syntens, gemeenten, Kamer van Koophandel, MKB-Noord, VNO-NCW Groningen, Rabobank en Edon) wordt ernaar gestreefd binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de provincie Groningen een proces van vernieuwing en aanpassing op gang te brengen. Inmiddels is de voorbereidingsfase nagenoeg afgerond.

Waarom deze krachtenbundeling specifiek voor het MKB? Het MKB is een belangrijk onderdeel van de huidige economische structuur in de provincie Groningen. Bovendien valt er voor het MKB nog veel te winnen op het gebied van milieu en economie. Door middel van gedegen samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden hopen de Provincie en Syntens, behalve het verbeteren van de milieuprestatie, ook de concurrentiepositie van het MKB te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren.

Ongeveer 300 ondernemingen zullen in dit project worden begeleid en ondersteund in één van de volgende deelprojecten: Milieuzorg; Preventie; Gebiedsgerichte benadering (duurzame bedrijventerreinen); Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Milieutechnologie/Milieugerichte productontwikkeling (Duurzaam Ondernemen Groningen). Het laatstgenoemde deelproject is reeds van start gegaan. De uitvoering van de andere deelprojecten van Duurzaam Groningen start in het voorjaar 2000 en heeft een looptijd van drie jaar.

Het project wordt geleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van eerder genoemde organisaties onder leiding van gedeputeerde A.B. Sakkers van Economische Zaken en gedeputeerde T.A. Musschenga van Milieu. De deelnemende partijen zijn enthousiast. Het voornemen is om het project officieel te lanceren tijdens een startmanifestatie in het voorjaar van 2000. Tijdens deze manifestatie zal de stuurgroep een convenant ondertekenen, waarin de verschillende partijen hun samenwerking in het project zullen bezegelen.Deel: ' Groningen Economische groei gaat samen met goed milieu '
Lees ook