Provincie Groningen


Groningen, 6 april 1999 Persbericht nr. 78

Groningen eerste provincie met convenant medezeggenschap

Vandaag ondertekenen Mirjam de Meijer (gedeputeerde personeel en organisatie), Jan Grobben (bestuurder Abvakabo/Novon), Geert Hof (bestuurder CFO) en Aart Brakema (voorzitter Ondernemingsraad provincie Groningen) een convenant over de taakverdeling tussen het Georganiseerd Overleg (GO) en de Ondernemingsraad (OR). Het is uniek dat een provincie een dergelijk convenant ondertekent. De OR wordt hiermee het eerste aanspreekpunt voor het college van GS. Het GO, bestaande uit de gedeputeerde van personeel en organisatie en de vakbonden, krijgt nu een toezichthoudende rol, behalve als het gaat om het regelen van arbeidsvoorwaarden.

De OR heeft volgens de wet eigen taken en bevoegdheden, terwijl het GO dat ook heeft. Enkele taken en bevoegdheden overlapten elkaar zelfs. Voor alle partijen een onduidelijke situatie. Hierdoor werd soms dubbel werk verricht en was er minder ruimte voor samenwerking, doordat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bezig was. Dat is nu allemaal veranderd. Als er een bijzondere reden is komt het GO nog bij elkaar. Maar alleen nadat GS of vakbonden eerst hebben overlegd met de OR. Een taak die het GO nog houdt, is het verder uitwerken van een CAO-onderdeel. De plaatselijke rol van de vakbonden verschuift hierbij van overlegpartner in GO naar ondersteuning bieden aan de vakbondsleden in de OR.Het is mogelijk om bij de ondertekening van dit convenant aanwezig te zijn. De ondertekening vindt 31 maart plaats op het Provinciehuis, kamer 20 om 15.30 uur.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten, tel.: 050 - 3164982.

Zoekwoorden:

Deel: ' Groningen eerste provincie met convenant medezeggenschap '
Lees ook