Nieuws Gemeente Groningen


B & W besluiten Groningen

Eerste cliëntenraad leerlingenvervoer in Nederland

Binnenkort zal in de gemeente Groningen een cliëntenraad voor het leerlingenvervoer geïnstalleerd worden. Groningen is hiermee de eerste gemeente in Nederland met een dergelijke voorziening. In april 1998 is een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer in werking getreden. Hierin staat beschreven wanneer door ouders, voogd of verzorger een beroep kan worden gedaan op vergoeding van de vervoerkosten van huis naar school v.v.

Naar aanleiding van een aantal klachten in het schooljaar '97/'98 is met ouders gezocht naar een oplossing voor de problemen in het leerlingenvervoer. Enkele ouders hebben in overleg met onderwijswethouder Henk Pijlman het initiatief genomen tot oprichting van een cliëntenraad.

B&W hebben ingestemd met dit voorstel en de conceptverordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer is vastgesteld. De verordening wordt besproken in de raadscommissie JOS (Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport) in maart en na vaststelling door de gemeenteraad, zal de cliëntenraad in april worden geïnstalleerd.

Tegelijkertijd zal in Groningen een mini-symposium worden gehouden over het leerlingenvervoer.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: Verordening cliëntenraad leerlingenvervoer

_________________________________________________________________

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Groningen heeft eerste cliëntenraad leerlingenvervoer '
Lees ook