Gemeente Groningen

3
OKT
12.46

Nieuws

woensdag 3 oktober 2001

Laagste inkomen maar ook laagste woonlasten

Groningen heeft de laagste woonlasten van de middelgrote en grote Nederlandse gemeenten, op Amsterdam na. De bevolking van de stad is in de afgelopen vijf jaar met ruim drie procent gegroeid. En het inkomen per inwoner lag in 1998 op 42.100 gulden. Dit is het laagste van alle GSB-steden. Dit zijn enkele gegevens uit het Statistische Jaarboek 2001 dat het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC) volgende week publiceert. Dit boek bevat veel informatie over bijvoorbeeld, bevolking, werkgelegenheid en criminaliteit in Groningen.

Voor het eerst zijn de gegevens ook online beschikbaar. Op de gemeentelijke site kunnen belangstellenden de Gronometer raadplegen. Dit systeem lijkt op de buurtmonitor en bevat gedetailleerde informatie op wijk- en buurtniveau. Zo kunnen burgers en instellingen via internet specifieke informatie over hun buurt of wijk krijgen en buurten met elkaar vergelijken.

Deel: ' Groningen heeft laagste inkomen maar ook laagste woonlasten '
Lees ook