Provincie Groningen

Groningen, 17 oktober 2001 Persbericht nr. 208

Provincie kent f1.000.000,- toe aan Festival Di Gironingen

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten besloten f1.000.000,- uit het budget Grote Evenementen officieel toe te kennen aan het Festival di Gironingen. Het Festival belooft een breed opgezet evenement te worden, voorafgaand aan de start van de 85ste Giro d'Italia op 11 en 12 mei 2002 in Groningen.

In de beleidsbegroting 2002 - die Provinciale Staten vorige week nog vaststelde - stond al dat het evenement rond de Giro d'Italia op het miljoen kon rekenen wanneer het zou voldoen aan de subsidiecriteria. Deze toetsing heeft het evenement ruimschoots kunnen doorstaan. Met het topsportevenement zullen stad en provincie Groningen de wereldtop van de wielrenners ontvangen en met hen vele (buitenlandse) journalisten en toeristen. Daarnaast legt het Festival di Gironingen een link tussen de cultuur en de historie van Italië en Groningen, wat weer een ander publiek zal aanspreken. Naast grote publieksevenementen en culturele evenementen zullen er ook diverse sportieve en culturele activiteiten op kleinere schaal plaatsvinden.

Op zaterdag 17 november aanstaande maakt de Stichting Gironingen het programma in hoofdlijnen officieel bekend. Die datum is niet toevallig, want dan zal de organisatie van de Giro d' Italia in Milaan ook de route van het wielerparcours bekend maken.

Met het ondersteunen van grote toonaangevende evenementen zoals het Festival di Gironingen, wil de Provincie Groningen enerzijds het beeld van Groningen als enerverende en bedrijvige provincie behouden en versterken en anderzijds het woon- en werkklimaat bevorderen. Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt op 23 november aanstaande ter beoordeling voorgelegd aan de Statencommissie Bestuur en Financien.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 39.

Deel: ' Groningen kent f1.000.000,- toe aan Festival Di Gironingen '
Lees ook