Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen 16-06-99

Politiemonitor 1999: Hoofdcommissaris Welten over de Groningse cijfers/
Groningen is nog niet het beste korps van Nederland

Hoofdcommissaris Welten van Groningen reageert alsvolgt op de resultaten.

'Regiopolitie Groningen is nog niet het beste korps van Nederland. Maar op het gebied van woninginbraken en autocriminaliteit steken wij positief af ten opzichte van andere korpsen. Bovendien is uit de Politiemonitor gebleken dat de burgers in de provincie Groningen minder verkeersoverlast en verloedering ondervinden dan de overige burgers in het land. Ik vind dat belangrijk positieve signalen. Immers, zoals veiligheid hebben wij ook leefbaarheid hoog in ons vaandel.

'In zijn algemeenheid krijgt ons korps van de bevolking over het jaar 1998 een zes. Een zes is natuurlijk voldoende, maar ik vind het niet voldoende. Een zes kan beter en het zal ook beter. Gebleken is dat gemiddeld genomen het contact dat wij hebben met het publiek voor verbetering vatbaar is. Hierin ligt ook een belangrijke reden om te komen tot de aanstelling van zogenaamde buurtagenten, die hun werk zullen doen binnen het principe van kennen en gekend worden. Het is mijn overtuiging dat dit het contact met het publiek zal verbeteren. Overigens zullen er tevens servicecentra worden ingericht waardoor meer aandacht besteed kan worden aan slachtoffers bij het doen van aangifte.
In 1999 is inmiddels een aanzet gemaakt tot het reorganiseren van het korps. Een van de belangrijke uitgangspunten daarbij is dat we in de nabije toekomst concreter kunnen werken aan de doelstellingen veiligheid, leefbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en maatschappelijke integriteit. Tevens is een belangrijke aanzet gemaakt in het werken volgens het INK-model (instituut Nederlandse Kwaliteit). Daarbij zoekt het korps aansluiting bij landelijke ontwikkelingen die naar mijn overtuiging kunnen bijdragen aan een beter resultaat. Het is van belang dat de volgende Politiemonitor de resultaten hiervan zichtbaar maakt.'

Enkele cijfers van de regio Groningen

Inbraak in woningen
Van 3,5 in 1997 naar 2,9 procent in 1999 (landelijk 4,5%)

Aantal voorvallen in autocriminaliteit
Van 28, 6 procent in 1995 naar 22,2 procent in 1999 (landelijk 32,8%)

Fietsendiefstal
Van 8,3 procent in 1997 naar 10,3 procent in 1999 (landelijk 6,4 %)

Bedreiging met geweld
Van 4,8 procent in 1997 naar 5,8 procent in 1999 (landelijk 5,7 %)

Verkeersoverlast
Van 4,4 procent in 1997 naar 4,2 procent in 1999 (landelijk 4,5 %)

Verloedering
Van 3,9 procent in 1997 naar 3,8 procent in 1999 (landelijk 4,0 %)

Onveiligheidsgevoelens
Van 27,1 procent in 1997 naar 30 procent in 1999 (landelijk 30,8%)

Contact met de politie
Zestig procent van alle contacten tussen politie en burger heeft te maken met aangifte of melding. Over deze contacten is 52,8 % van de mensen tevreden (Landelijk 60,6%).
Bij contacten die te maken hebben met 'handhaving' (bijvoorbeeld een bekeuring of controle) ligt die tevredenheid voor Groningen op 64%; bij 'informele contacten' (bijvoorbeeld een praatje op straat) op 70%.

Nadere informatie; afdeling voorlichting 050 -5995010. Een compleet overzicht is te vinden in het rapport Politiemonitor Bevolking, Meting 1999, uitkomsten voor de regio Groningen. Dit rapport en de landelijke rapportage en tabellen zijn te bestellen bij B&A Groep Beleidsonderzoek & Advies BV, t.a.v. mw. Y. Bremer, faxnummer 070-3029501 (prijs f 15,= plus verzendkosten).

Deel: ' Groningen nog niet het beste politiekorps van Nederland '
Lees ook