Provincie Groningen

Groningen, 12 oktober 2001 Persbericht nr. 198

Onderzoek naar versterking (beroeps)onderwijs regio Appingedam - Delfzijl

De onderwijsinstellingen het Fivelcollege, Ommelander College en Dollard College en het Regionaal Opleidings Centrum voor het Beroepsonderwijs Noorderpoortcollege, de besturen van de gemeente Appingedam en de gemeente Delfzijl laten gezamenlijk een onderzoek uitvoeren naar hoe het (beroeps)onderwijs in de regio versterkt kan worden. De deelnemende organisaties hebben daartoe de stuurgroep Versterking (beroeps)onderwijs Appingedam, Delfzijl en Woldendorp ingesteld. Gedeputeerde onderwijs, Mirjam de Meijer is voorzitter van deze stuurgroep.

De redenen voor het onderzoek zijn:

* versterking van het (
beroeps)onderwijs betekent een positieve invloed op de sociaal-economische positie van de regio;

* instroom in het nieuwe schooljaar in het MBO en het VMBO (als geheel) is opnieuw tegengevallen;

* een groot aantal schoolgebouwen is aan vervanging toe.
Het onderzoek zal bestaan uit het inventariseren van leerlingenstromen. Daarnaast zullen ideeën en opvattingen van de betrokken partijen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht.
Bovendien zullen maatschappelijke instellingen en het regionaal bedrijfsleven gevraagd worden naar hun visie op de positie van het onderwijs in de regio. Ook zal hen gevraagd worden hun visie te geven op de wijze waarop de positie van het onderwijs ontwikkeld zou moeten worden.
De resultaten van het onderzoek en de verdere aanpak worden begin december bekendgemaakt.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Groningen onderzoekt mogelijkheden voor versterken onderwijs '
Lees ook