Provincie Groningen


Groningen, 21 december 1999 Persbericht nr.270

Fotografie-opdracht 'Post Middendorp Opdracht'

Voor de vijfde keer schrijft de provincie Groningen de `Post Middendorp Opdracht' uit. Het doel van deze tweejaarlijkse fotografie-opdracht is, om door middel van documentaire fotografie, te komen tot een "visuele geschiedschrijving" van specifieke onderwerpen in de provincie Groningen. Het thema van de komende Post Middendorp Opdracht luidt: "De Blauwe Stad, het leven voor de verandering". Deelname aan de Post Middendorp Opdracht staat open voor professionele fotografen, die in Nederland werkzaam zijn. Zij kunnen zich tot 27 maart 2000 bij de Provincie aanmelden. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury. Op 10 april 2000 wordt bekend gemaakt aan wie de opdracht wordt verstrekt. De winnende fotograaf ontvangt f 20.000,--

In 1990 werd voor de eerste keer de Post Middendorp fotografie-opdracht verstrekt. Deze provinciale opdracht ontleent zijn naam aan de arts Pieter Bloemers Middendorp en de fotograaf Tonnis Post, die aan het begin van deze eeuw gezamenlijk de woonomstandigheden op het Groningse en Drentse platteland documenteerden.

Thema

Het thema van de komende Post Middendorp Opdracht luidt: "De Blauwe Stad, het leven voor de verandering". De bedoeling is, om de invloed weer te geven die een dergelijke ingreep als De Blauwe Stad heeft op het alledaagse leven van de bevolking in het betreffende gebied. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury. De juryleden zijn benoemd door het college van GS. Het betreft de volgende personen:
* mevrouw A. van Gemert uit Nijmegen, prijswinnares Post Middendorp Opdracht 1997

* de heer A. Marsman uit Groningen, journalist, redacteur van "Foto" en organisator van de "Fotokijkdagen"

* de heer P. Milo uit Amsterdam, hoofdredacteur van het vakblad "De Fotograaf" en betrokken bij de organisatie van diverse fotofestivals, onder meer Fotofestival Naarden.

"Visuele geschiedschrijving"

De opdracht wordt eens per twee jaar verstrekt en met ingang van 1997 wordt hierbij samengewerkt met De Groninger Archieven (Gemeentearchief en Rijksarchief). In hun fotoverzameling is de categorie `maatschappelijk leven' ondervertegenwoordigd. De foto's van de Post Middendorp Opdracht kunnen in die leemte voorzien en bijdragen aan de `visuele geschiedschrijving' van de provincie. Bovendien biedt het Cascadecomplex goede expositiemogelijkheden. Ook zorgen de archieven voor het latere behoud van de foto's.

Inschrijving vóór 27 maart 2000

Fotografen die voor de Post Middendorp Opdracht in aanmerking willen komen, moeten vóór 27 maart 2000 voorbeeldwerk opsturen: maximaal 10 foto's en/of andere documentatie (formaat max. 24x30 cm), met een korte toelichting over de manier waarop zij de Opdracht denken uit te voeren. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de drie bovenvermelde fotografen: mevrouw A. Van Gemert en de heren E. Marsman en P. Milo. Daaraan toegevoegd zijn mevrouw M. de Jong van het gemeentearchief Groningen, de rijksarchivaris de heer W. Goeleman en namens de Provincie Groningen mevrouw K. Draper. Aanmeldingen moeten gestuurd worden naar het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. o.v.v. `inzending Post Middendorp Opdracht', postbus 610, 9700 AP, Groningen.

De resultaten van de opdracht zullen vanaf december 2000 in de expositieruimte van De Groninger Archieven in het Cascadecomplex in Groningen worden geëxposeerd en vervolgens in het provinciehuis.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Groningen schrijft Post Middendorp Foto-opdracht uit '
Lees ook