Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 93

24 juni 1999

GRONINGEN SCOORT BIJ ONDERWIJSVISITATIE RUIM VOLDOENDE

De onderwijsvisitatiecommissie Sociologie heeft lof voor de nieuwe probleemgestuurde aanpak in het Groningse onderwijs. "Een ambitieuze poging om het programma nog beter te maken dan het was," schrijft ze in het eindrapport. Maar de commissie plaatst ook enkele kanttekeningen bij de Groningse sociologie. Zo vindt ze dat die meer aansluiting moet zoeken bij de juristen en bestuurskundigen. Het visitatierapport wordt op 25 juni aangeboden aan VSNU-voorzitter prof. drs. M. H. Meijerink .

Een gering aantal studenten is een algemeen probleem van alle sociologie-opleidingen in Nederland. Meer verwevenheid zoeken met verwante opleidingen zoals rechten of bestuurskunde is de oplossing die de visitatiecommissie warm aanbeveelt. De Groningse onderwijsdirecteur sociologie prof. dr. S. M. Lindenberg heeft daar minder vertrouwen in. "Voor de verkorting van de studieduur was sociologie een geliefd bijvak voor studenten uit vakken als psychologie of rechten, maar dat is nu niet meer. Contact zoeken met bedrijfskunde vind ik een goed idee, dat gaan we zeker doen. Maar ik ben bang dat de grote aantallen bijvakkers van vroeger toch niet meer terugkomen."

Beleidsvariant

Groningen antwoordde op de teruglopende instroom met het invoeren vorig jaar van probleemgestuurd onderwijs en het scheppen van meer ruimte voor vaardigheden en voor praktische, op de arbeidsmarkt gerichte componenten in de opleiding. Lindenberg: "Opleidingen die zich uitsluitend op onderzoek richten krijgen in het rapport wat meer waardering, maar die trekken erg weinig eerstejaars, dat constateert de commissie zelf ook. Wij hebben er in Groningen voor gekozen om naast een gedegen opleiding tot onderzoeker een opleiding in te voeren tot interventiespecialist voor het advieswerk bij de overheid en in organisaties. Dat levert ons in vergelijking tot andere opleidingen een relatief hoge instroom eerstejaars op."

Praktische onderwerpen

Studenten mogen in Groningen een scriptie schrijven over praktische problemen die ze tijdens hun stage bij bedrijven tegenkomen. De visitatiecommissie vindt de Groningse afstudeerscripties wetenschappelijk gezien soms te licht en pleit ervoor om de onderwerpen meer te koppelen aan het onderzoek. Lindenberg wil echter de mogelijkheid om voor de praktijk te kiezen zeker openhouden. "Ook als die praktische problemen wetenschappelijk gezien misschien minder interessant zijn. Ik wijs erop dat dankzij die aanpak bij ons de werkloosheid onder afgestudeerden nul is."

Deel: ' Groningen scoort bij onderwijsvisitatie ruim voldoende '
Lees ook