Provincie Groningen


Groningen, 9 maart 1999 Persbericht nr. 54

Dienstregeling openbaar vervoer 1999/2000 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe dienstregeling van 1999/2000 van de streekvervoerbedrijven GADO en Veonn (beide bedrijven zijn eigendom van Arriva). De dienstregeling geldt voor het streekvervoer binnen de provincie Groningen. Het ontwerp van de nieuwe dienstregeling wordt nu verder uitgewerkt door de vervoersbedrijven tot een definitieve regeling. Daarna wordt deze nogmaals aan het college voorgelegd. De nieuwe dienstregeling gaat op 30 mei van dit jaar in.

Handhaving voorzieningen

Hoewel de provinciale bijdrage is verminderd, blijft het voorzieningenniveau grotendeels gelijk.Het gaat dan vooral om: de inzet van extra lijndiensten op veelgebruikte verbindingen, het vervangen van enkele lijndienstritten door lijntaxiritten, minder ritten in de vakantieperiode, het schrappen van enkele lijndienstritten en lijntaxiritten in verband met een te lage bezettingsgraad of een dubbele bediening op een traject. De belangrijkste wijzigingen zijn: het verlengen van de rijtijd van ritten tijdens de spits om oponthoud in de stad Groningen op te vangen, het strekken van de lijnen bij Noordhorn en Niezijl en de lijn bij Godlinze, zodat de rijtijd lager wordt en de aansluitingen beter worden, het afstemmen van het aanbod van vervoer op de vraag, hierdoor vervallen vooral enkele ritten in vakantieperioden. Op werkdagen zullen er ritten worden toegevoegd, de meest ingrijpende wijzigingen zijn er op de lijnen 41 (Uithuizen - Delfzijl), 45 (Appingedam - Loppersum) en 161 (Bedum - Middelstum). Op deze lijnen wordt de frequentie afgestemd op de tegenvallende vraag.

Agglo-liners

De provincies Groningen en Drenthe werken samen met de vervoerbedrijven een plan uit voor hoogwaardige busdiensten, zogenaamde Agglo-liners, op drie trajecten: Roden - Groningen - Bedum, Leek - Groningen - Ten Boer en Annen - Zuidlaren - Groningen. Op deze trajecten zullen luxe bussen rijden, die onder andere extra beenruimte bieden aan de reiziger, airconditioning hebben en extra bergruimte bieden om bijvoorbeeld een vouwfiets mee te nemen. Er wordt ook een zogenaamde zitplaatsgarantie geboden. Bovendien wordt er een goede aansluiting op trein of Interliner geboden voor reizigers die verder willen reizen. Om ervoor te zorgen dat de bus wat betreft reissnelheid kan concurreren met de auto wordt de infrastructuur voor de bus iets aangepast. Het is nog niet duidelijk wanneer de Agglo-liner gaat rijden, dit is afhankelijk van de aanpassingen aan de infrastructuur. Hierover zal nog besluitvorming plaatsvinden.
Naast deze ontwikkelingen wil de provincie samen met de gemeente Groningen en de vervoerbedrijven kijken naar mogelijkheden om het stadsvervoer en het streekvervoer verder te laten integreren. De stadsbus zou dan niet alleen in de stad rijden, maar ook een verbinding buiten de stad Groningen kunnen onderhouden. Deze maatregel zorgt voor een efficiënter openbaar vervoer.Een volledig overzicht van de wijzigingen in de dienstregeling en voor andere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Groningen stelt dienstregeling openbaar vervoer vast '
Lees ook