Nieuws Gemeente Groningen


Tien festiviteitendagen vastgesteld
7 april 1999
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen hebben voor 1999 de volgende tien collectieve festiviteitendagen aangewezen:
* 30 april (koninginnedag)

* 5 mei (bevrijdingsdag)

* 18 en 19 juni (Swinging Groningen)

* 3 juli

* 31 juli

* 13 augustus (Kroegentocht tijdens de KEI-week)
* 28 augustus (Gronings ontzet)

* 4 september

* 31 december (oudejaarsavond)

Voor deze dagen geldt voor alle inrichtingen waarop het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is, het volgende: Binnen en aan de Diepenring geen geluidlimiet van 11.00 uur tot 01.00 uur de daaropvolgende dag; buiten de Diepenring geen geluidlimiet van 11.00 uur tot 24.00 uur.
In verband met het bijzondere karakter van de komende jaarwisseling kan wat de tijdstippen betreft nog een aanvullende regeling plaatsvinden.
Door een wijziging van de APVG (Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen) kan de burgemeester dit jaar voor het eerst tien collectieve festiviteitendagen aanwijzen, voorheen waren dat er acht. Als gevolg hiervan worden er nu ook enkele dagen aangewezen die niet direct in relatie staan tot feesten, evenementen of activiteiten in de binnenstad.

Deel: ' Groningen stelt tien festiviteitendagen vast '
Lees ook