Provincie Groningen


Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 178

Provincie steunt 1e Henk Vos Memorial

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten een eenmalige bijdrage van ƒ10.000,- te verstrekken aan de stichting Henk Vos Memorial. De stichting organiseert op 1 september 2000 een internationale wielerwedstrijd waarbij zowel de start als de finish in de stad Groningen zal zijn.

De stichting gebruikt de toegekende ƒ10.000,- voor de productie van een prospectus die aan sponsoren in spe zal worden aangeboden. De prospectus kost ƒ20.000,-. De gemeente Groningen heeft ook een subsidieverzoek van ƒ10.000,- gekregen.

De subsidie is voor de helft afkomstig uit het krediet Sportevenementen en voor de helft uit het Krediet Verbetering Productiestructuur (Economische Zaken). Dit laatste is omdat Henk Vos zeker op economisch gebied erg belangrijk is geweest voor de ontwikkelingen in Groningen. De combinatie van de nagedachtenis aan Henk Vos en het naar verwachting internationale karakter van de wielerwedstrijd heeft bijgedragen tot dit besluit.

Een voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat de wedstrijd wordt opgenomen in de internationale wedstrijdkalender van de UCI. Het evenement zelf zal zo'n ƒ400.000,- kosten. De stichting Henk Vos Memorial heeft aangegeven dat men verder landelijke dekking zal zoeken.Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers (050) - 316 41 39.

Deel: ' Groningen steunt 1e Henk Vos Memorial '
Lees ook