Gemeente Groningen

23
JUL
19.40

Persbericht

Ruim 135.000 gulden voor de Molukken
20-07-2001

Het benefietconcert voor de Molukken, dat 24 februari jongstleden werd gehouden in cultuurcentrum De Oosterpoort, heeft een positief eindsaldo opgeleverd ter grootte van 67.942,02 gulden. Zoals toegezegd verdubbelt de gemeente Groningen het batig saldo van de manifestatie. Het totale bedrag komt hiermee op 135.884,04 gulden. Burgemeester Jacq. Wallage overhandigde vanmiddag een cheque ter grootte van dat bedrag aan een vertegenwoordiger van de Novib, één van de initiatiefnemers van de landelijke actie 'Samen voor de Molukken'. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van de werkgroep 'Het Noorden steunt de Molukken', die er met behulp van talloze vrijwilligers in geslaagd is het benefietconcert tot een succes te maken.

Noordelijk bijdrage aan landelijke actie
Het benefietconcert van zaterdag 24 februari was de afsluitende bijdrage van de werkgroep 'Het Noorden steunt de Molukken' aan de landelijke actie 'Samen voor de Molukken'. Deze door de hulporganisaties Memisa, Mensen in Nood, het Nederlandse Rode Kruis, Novib, de Stichting Vluchteling en enkele gemeenten gevoerde landelijke actie heeft als doel het inzamelen van geld voor humanitaire noodhulp, wederopbouw van gezondheidszorg en onderwijs, psychosociale hulp en activiteiten gericht op verzoening tussen de strijdende bevolkingsgroepen op de Molukken. Tijdens een solidariteitsconcert op 10 februari jongstleden in het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg werd bekendgemaakt dat de landelijke actie 5,3 miljoen gulden heeft opgebracht.

Gemeente Groningen steunt actie actief
De gemeente Groningen heeft als gemeente met een grote Molukse bevolkingsgroep vanaf het begin de landelijke actie 'Samen voor de Molukken' in woord en daad gesteund. Door middel van Open Brieven werden de Groningers door burgemeester Jacq. Wallage opgeroepen de landelijke actie financieel te steunen. Daarnaast was de burgemeester namens de gemeente Groningen aanwezig bij een tweetal Stille Tochten in Amsterdam en Westerbork en stond hij tijdens de laatste Nieuwjaarstoespraak uitdrukkelijk stil bij de situatie op de Molukken. Voor het benefietconcert van 24 februari stelde de gemeente Groningen onder meer alle zalen van De Oosterpoort gratis ter beschikking, gaf organisatorische ondersteuning voor de programmering, ondersteunde het concert door middel van publiciteit en advertenties en zegde tenslotte toe het batig saldo van het benefietconcert te verdubbelen.

Deel: ' Groningen verdubbelt opbrengst benefietconcert Molukken '
Lees ook