Nieuws Gemeente Groningen


B & W besluiten Groningen

Vragen PvdA over onderwijskansenbeleid

B&W zijn bereid te onderzoeken of de KEA-methode (Kleinschalig Experiment Achterstandsbestrijding) ook in Groningen toegepast kan worden. De KEA-methode gaat er vanuit dat leerkrachten hogere prestaties aan leerlingen kunnen ontlokken en daarin dus gestimuleerd moeten worden.

De KEA-methode kan het onderwijskansenbeleid van de gemeente ondersteunen. De vraag blijft nog wel of het project in de vorm van een pilot van 3 scholen (of nog breder) gestart kan worden. Het college wil wel de kanttekening plaatsen dat de KEA-methode vrij hoge kosten met zich mee brengt en dat de methode zich nog in een experimentele fase bevindt.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: Vragen PvdA over het KEA-project

_________________________________________________________________

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Groningen Vragen PvdA over onderwijskansenbeleid '
Lees ook