Provincie Groningen


Groningen, 4 februari 1999 Persbericht nr. 22

Binnenschippers worden gewezen op noodzaak van inzamelen oliehoudend water

Op maandag 8 februari aanstaande zal, in een gezamenlijke Gronings-Friese actie, op de sluizen in de voor het Noorden belangrijke vaarweg Lemmer - Delfzijl aan de passerende binnenschippers een folder worden uitgereikt. In deze folder wordt gewezen op het belang van het tijdig afgeven van zgn. bilgewater bij de op de vaarroute aanwezige inzamelpunten, waaronder de zgn. bilgeboten.

Bilgewater is oliehoudend water dat zich onder in het schip verzamelt en dat een paar maal per jaar uit het schip verwijderd moet worden. Het komt nog wel eens een enkele keer voor dat schippers dit water overboord pompen. Dit veroorzaakt verontreiniging van het oppervlaktewater en leidt vaak tot milieuklachten in verband met stank. Het opruimen van olieverontreinigingen kost de provincie Groningen jaarlijks veel geld.

Met deze actie hoopt de provincie milieuschade tegen te gaan en te besparen op de jaarlijks terugkerende opruimkosten.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164075

Deel: ' Groningen wijst schippers op inzamelen oliehoudend water '
Lees ook