Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999, Persbericht nr. 20

Provincie wil klachtenregeling en reizigersplatform voor reizigers OV

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de reizigers van het openbaar vervoer in de provincie samen met de gemeente Groningen de klachtenregeling uit te breiden. De provincie wil ook een reizigersplatform opzetten. Met de uitbreiding van de regeling en het instellen van het platform wil de provincie de consument invloed geven op het beleid, de dienstregeling en de service van de vervoerder.

De klachtenregeling

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer binnen de provinciegrenzen. Zij stelt ook de dienstregelingen vast. De busmaatschappij is verantwoordelijk voor de uitvoering van die dienstregeling. Deze vervoerder is nu al verplicht om de mening van een klantenpanel te vragen over de kwaliteit van het openbaar vervoer en één keer per jaar een kwaliteitsonderzoek te houden. Daarnaast wordt nu ook van de vervoerder gevraagd om consumenten te wijzen op de mogelijkheden en het bestaan van een klachtenregeling. Deze klachten moeten aan de provincie worden gerapporteerd. De procedure van de klachtenregeling is al beknopt opgenomen in de Provinciale regeling openbaar vervoer, maar wordt verder uitgebreid.

Reizigersplatform

Doel van het reizigersplatform is om de consumenten te betrekken bij het beleid en de ontwikkeling van openbaar vervoer programma's. Daarnaast wil GS op deze manier ook verbeteringen en wensen bespreken over het openbaar vervoer. De provincie en de gemeente Groningen wil samen met ongeveer 10 inwoners uit de provincie en vertegenwoordigers van ROVER, de consumentenbond en het bedrijfsleven over deze onderwerpen praten.

Het reizigersplatform komt ongeveer drie keer per jaar bijeen en wordt na twee jaar geëvalueerd.
De maatregelen maken deel uit van het actiepuntenplan van de nota Openbaar vervoer in beweging.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Groningen wil klachtenregeling voor reizigers OV '
Lees ook