Ingezonden persbericht


30 januari 2003

Groninger adel in glas in lood

1 februari t/m 6 april 2003

Van 1 februari t/m 6 april 2003 is in het prentenkabinet van het Groninger Museum de tentoonstelling Groninger adel in glas in lood te zien. In deze tentoonstelling worden laat 18e eeuwse aquarellen van familiewapens op glas-in-lood ramen getoond in combinatie met enkele originele ramen afkomstig uit Groninger borgen.

In de 17e en 18e eeuw was het gebruikelijk dat bij een voltooiing of verbouwing van een borg door verwanten of relaties een gebrandschilderd raam werd geschonken. Doorgaans bevatte het raam een afbeelding van het familiewapen en de naam van de schenker. Uit de talloze afgebroken borgen in de provincie Groningen bleven er slechts een paar gespaard. Het Groninger Museum is in bezit van negen originele ramen afkomstig uit de in 1863 afgebroken borg Ewsum bij Middelstum.

Onlangs verwierf het Groninger Museum een dertigtal laat 18e eeuwse aquarellen van familiewapens op glas-in-lood ramen. Een deel van deze afgebeelde ramen is afkomstig uit de in 1809 afgebroken borg Asinga in Ulrum. De werken zijn bijzonder omdat er in die tijd zelden tekeningen van dergelijke ramen werden gemaakt. De aquarellen tonen afbeeldingen van familiewapens van bekende Groningse families zoals Lewe, Coenders, Alberda en Jarges.

Noot aan de redactie

Conservator: Egge Knol

Inrichter: Mark Wilson

Publiciteit: Josee Selbach, Nathalie van Olffen, tel: 050 3666555,

fax 050-3120815, www.groninger-museum.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur. Gesloten op 25 december en 1 januari. Juli en augustus op maandag geopend van 13.00-17.00 uur.

Nu in het / Now in the Groninger Museum

19 januari 2003 - 4 mei 2003: Fatale Vrouwen (1860 - 1910) 19 January 2003 - 4 May 2003: Femmes Fatales (1860 - 1910)

9 november 2002 - 9 februari 2003: Werkman terug in Groningen 9 November 2002 - 9 February 2003: Werkman terug in Groningen

Deel: ' Groninger adel in glas in lood '
Lees ook