Provincie Groningen


Groningen, 25 mei 1999 Persbericht nr. 122

Groninger galerieën krijgen ƒ 20.000,-- aan waarderingssubsidies

GS hebben besloten vijf galerieën een waarderingssubsidie te verlenen. Het betreft de galerieën: Stichting Allersmaborg (ƒ2.500,--), Stichting i.o. De Boer/Waalkens (ƒ5.000,--), Beeldentuin Belling Garde (ƒ2.500,--), Galerie Frontaal (ƒ5.000,--) de Noordelijke Kunsthof (ƒ5.000,--).
Voor galerieën die een zogenaamde "podiumfunctie" nastreven en daardoor veelal kunst exposeren die minder geschikt is voor verkoop, kent de provincie Groningen de regeling waarderingssubsidies galerieën. Door middel van deze subsidieregeling wil de provincie een blijk van waardering geven voor de programmering en de bedrijfsvoering van een aantal galerieën. Over de aanvragen is advies uitgebracht door de Provinciale Adviesraad Beeldende kunst (PABK).

Stichting Allersmaborg

De Allersmaborg in Ezinge biedt vele exposities, maar organiseert ook het gehele jaar door concerten, dia- en andere lezingen, debatten en discussies. GS hebben veel sympathie voor de Allersmaborg als plek en hebben waardering voor het enthousiasme waarmee de galerie elk jaar weer zorgt voor een gedegen programma, waardoor het koetshuis, de paardenstal en de zolder sinds jaar en dag fungeren als tentoonstellings-ruimte.

Stichting Galerie De Boer/Waalkens

De galerie Waalkens in Finsterwolde neemt een belangrijke plaats in in de Nederlandse kunstwereld. De galerie heeft een landelijke uitstraling. Sinds enige tijd is C. De Boer compagnon geworden van Waalkens. De galerie De Boer-Waalkens presenteert een grote verscheidenheid aan disciplines, meestal in de vorm van eenmanstentoonstellingen. GS hebben een groot vertrouwen in de artistieke kwaliteit van de galerie. En vinden dat de galerie over het algemeen een interessant programma presenteert, dat een duidelijke toevoeging is aan hetgeen elders in de provincie wordt getoond.

Beeldentuin Belling Garde

De Beeldentuin Belling Garde in Bellingwolde is een beeldentuin gecombineerd met een theetuin. De galerie kiest deels voor een vaste presentatie van beelden, deels voor een wisselende expositie. Naast exposities, organiseert de beeldentuin concerten, rondleidingen en cursussen.

GS hebben waardering voor de doelgerichte aanpak van de galerie. Belling Garde zit op een aantrekkelijke locatie en het college verwacht dat de galerie veel kan gaan betekenen voor de regio.

Galerie Frontaal

Galerie Frontaal in Appingedam richt zich in eerste instantie niet op de verkoopbaarheid van de tentoongestelde werken, maar biedt individuele kunstenaars een platform hun werk te tonen. De galerie exploiteert eveneens een kunstuitleen en af en toe worden er concerten gegeven in samenwerking met de stichtingen Prime en Jazz. Het college is positief over de professionele aanpak van dit kunstenaarsinitiatief en vindt dat Frontaal een belangrijke betekenis heeft voor de regio. GS hebben vertrouwen in artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de exposities.

De Noordelijke Kunsthof

De Noordelijke Kunsthof in Appingedam is een galerie die zich heeft gespecialiseerd in grafiek. De grafische tentoonstellingen worden ondersteund door werken uit andere disciplines. Speciale aandacht geeft de galerie aan Noordelijke (net afgestudeerde) kunstenaars. GS vinden dat de Noordelijke Kunsthof een belangrijke functie vervult in de provincie Groningen. Het college heeft waardering voor het gevoerde professionele beleid en voor het feit dat een vrijwilligersploeg al sinds enige decennia actief is en het zodoende mogelijk maakt de galerie draaiende te houden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, Afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, 050 - 3164324.

Deel: ' Groninger galerieën krijgen waarderingssubsidies '
Lees ook