Ingezonden persbericht


Groninger Jonge Democraten

Persbericht (aankondiging)

Groninger Jonge Democraten verkiezen beste coffeeshop Uitreiking op 19 december 2008, 13.30 uur, verzamelpunt voor Hotel de Doelen (Grote Markt)

Afgelopen dagen zijn de Groninger Jonge Democraten in kleine groepen bij de verschillende deelnemende coffeeshops langsgaan om deze te testen. Ze hebben bij het testen niet de softdrugs getest, maar juist de verschillende voorwaarden. Naast het naleven van de wet en de mate van overlast is ook vooral gekeken naar de secundaire voorwaarden zoals klantvriendelijkheid, de verstrekte informatie, voorlichting, de sfeer en ambiance. Daarna is er een winnaar gekozen. Op vrijdagmiddag zullen ze deze winnar een prijs gaan uitreiken.

Deze actie is gehouden naar aanleiding van de plannen van het huidige kabinet om het softdrugsbeleid in Nederland aan te pakken. Het gedoogbeleid wordt langzaam maar zeker ingeperkt door het uitvaardigen van steeds meer betuttelende regels. De coffeeshops zouden zich niet aan de regels houden en voor onveilige situaties en overlast zorgen. Niets van waar zeggen de Groninger Jonge Democraten, vandaar de verkiezing van 'beste coffeeshop van Groningen'.

"Dat het rijk gemeentes oplegt om coffeeshops binnen 250 meter van scholen te sluiten is symboolpolitiek en beperkt onnodig verschillende vrijheden" aldus Chris-Jan Kamminga (Voorzitter). "Alsof scholieren niet een paar meter extra kunnen lopen en ook hoor je niemand over het verkopen van alcohol binnen deze zone" voegt Jeroen van Leeuwen (Secretaris Politiek) daaraan toe. Net als supermarkten om een legitimatie moeten vragen, moeten coffeeshops dat ook. Daarbij kom je onder de 18 jaar überhaupt niet een coffeeshop binnen, laat staan dat je er iets kunt kopen.

De winnende coffeeshop krijgt een prachtig bordje wat ze in hun shop kunnen hangen. Daarnaast kunnen zij natuurlijk rekenen op eeuwige roem.

Deel: ' Groninger Jonge Democraten verkiezen beste coffeeshop '


Lees ook