Stichting Het Groninger Landschap

Persbericht
Stichting Het Groninger Landschap

Bezwaren van de Stichting Het Groninger Landschap tegen onderdelen van het bestemmingsplan de Blauwe Stad

GRONINGEN - Op maandag 1 februari heeft de Stichting Het Groninger Landschap tijdens een hoorzitting van de Provincie Groningen haar bezwaren tegen onderdelen van het bestemmingsplan de Blauwe Stad toegelicht. De Stichting Het Groninger Landschap heeft er vertrouwen in dat bestuurlijk overleg ertoe zal leiden dat haar bezwaren op een voor alle partijen aanvaardbare wijze worden ondervangen.

De Stichting Het Groninger Landschap staat in hoofdlijnen positief tegenover het plan de Blauwe Stad. Op drie punten ziet zij graag aanpassingen. Allereerst is het van groot belang, dat er tussen de verschillende natuurgebieden ecologische verbindingen worden aangelegd. Een tweede punt is dat de Stichting Het Groninger Landschap op haar gronden geen woningbouw wil realiseren. Het laatste punt geldt de bestemming van de Turflaan, Boslaan, Erflaan en een gedeelte van de Sebo Ennemaweg en de Rijslaan. In het plan gaat men uit van wegverkeer', de Stichting Het Groninger Landschap zou deze wegen graag autovrij houden om ter plaatse een natuurgebied zonder barrieres te realiseren.

einde persbericht

Nadere informatie bij:
Stichting Het Groninger Landschap
Michel van Roon
medewerker voorlichting en publiciteit
Ossenmarkt 9

9712 NZ Groningen
telefoon 050 - 3135901
telefax 050 - 3138979

Deel: ' Groninger Landschap tegen bestemmingsplan de Blauwe Stad '
Lees ook