Ingezonden persbericht

PERSBERICHT: Officiële Groninger Stadsdichterschap en Groninger dichters op Wereldomroep

Hilversum - BVN, de televisiezender van de Wereldomroep, zendt vanavond, vrijdag 28 september 2001, in het programma Studio NL van 20.00 uur tot 20.30 een item over het Officiële Groninger Stadsdichterschap uit, waarin een interview met initiatiefnemer Thomas van Dalen en interviews met de Cornelis van der Wal (bekend Friestalig dichter), Petra Else Jekel (huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen 2000/2001), Gertjan Laan (huisdichter van de Rijkuniversiteit Groningen 2001/2002) en Bart FM Droog (van De Dichters uit Epibreren).

De dichters laten in het programma gelegenheidsverzen horen. Drie ervan zijn geschreven in opdracht van de Wereldomroep. In de gedichten wordt gerefereerd aan het omstreden Blue Moon-(architectuur- en cultuur-)project. Petra Else Jekels gedicht is geschreven in opdracht van de universiteit, eerder dit jaar. De verzen vindt u onderaan dit persbericht.

Nadere informatie: Wereldomroep-Televisie, telefoon: 035-672.45.90, e-mail: eric.zuilhof@rnw.nl
BVN is via satelliet te bekijken in Noord-Amerika en Europa, en zendt dagelijks van 18.00 tot 24.00 eeen selectie van kwaliteitsprogramma's van Nederland 1, 2 en 3 uit, aangevuld met eigen programma's.

De gedichten:

(-)

als dichten netjes vloeken mag zijn
tieren in keurige sonnetten
zwart glazen letters in lood

laat ons dan nette dichters zijn
vieren vingers marionetten
aan galgjes, want ze gaan toch niet dood

Gertjan Laan, 2001
http://www.poeziemarathon.nl/dichters/laan.html

DE VLOEK VAN DE STADSDICHTER

De blauwe maan scheen door de kale bomen,
het pattje zwierf ontredderd door de nacht.
Hem was het houden van de wet ontnomen,
tranen stroomden over zijne pattjesvacht.

Wijze mannen en een vrouw, ze hurkten
peinzend bij het kampvuur in den ronde.
Na urenlang geleerd beraad ontkurkten
ze de flessen, want er was er één gevonden!

De Stadspoëet, voorwaar, hij was geboren!
En, gezeten in de Oude Grijze Toren,
prevelde de dichtersvorst een vloek.

Sinds die dagen kan men vaak het pattje horen,
zijn gehuil zal u het merg en been doorboren,
wanneer hij eeuwig tevergeefs een rijmwoord zoekt.

Cornelis van der Wal, 2001
http://www.cornelisvanderwal.cjb.net/

BLAUWE MAAN

We zijn er blauw van afgekomen
met blauwe bloempjes van witteboord
de blauwe begijn lag er blauw van
en dat een blauwe maandag lang

blauwe maan was een blauwe baby
een blauwe bliksem waar niemand zich
zijn vingers blauw aan telde, alhier
en dat een blauwe maandag lang

blauwboorden kregen blauwe schenen
van blauwe boodschap van witteboord
we zijn er blauw van afgekomen
en dat een blauwe maandag lang.

Bart FM Droog, 2001
http://www.epibreren.com/droog
ik moet nog leren aanleggen

wanneer de maan haar scherpste
vorm toont en ik aan haar sikkel
boven stilvallend havenwater hang
het opent zich naar haar, ontvangt

enkel het trage spiegelbeeld
van bleke zonneschitteringen
de herinnering van bootgolven
spreidt zich over zijn traangraf

de verdronken man vraagt mij
waar ik niet mooi in ben

ik zeg ik moet nog vallen leren
nog zwemmen herinneren
nooit meer moe te worden
en langzamer dood te gaan

de verdronken man vraagt mij
niet waarom rood zijn ogen vochtig
het water tussen ons verschiet
waarom de maan mij opensnijdt

kennis langzaam van mij naar hem lekt

Petra Else Jekel 2001
uit de bundel 'Dubbelblind', Groningen, 2001
http://www.huisdichter.nl/


--
Bart FM Droog, Violenstraat 25a, 9712 RD Groningen NL tel. 00-31-(0)50-314.40.62 / 06-12.57.42.72
De Dichters uit Epibreren: http://www.epibreren.com/ boekingen: t.w.hofman@epibreren.com
Rottend Staal Online: http://www.epibreren.com/rs
boeken: Uitgeverij Passage, http://www.uitgeverijpassage.nl/

Deel: ' Groninger Stadsdichterschap op Wereldomroep TV '
Lees ook