Keywords: museum, veen, veenkoloniaal, turf,veendam, wildervank, stadskanaal, hoogezand, sappemeer, hazewinkel,genealogie, groningen, scheepvaart, aardappelmeelindustrie,strocartonindustrie, streurman, groninger museum, cultuur, fokkens museum, veen, veenkoloniaal, turf,veendam, wildervank, stadskanaal, hoogezand, sappemeer, hazewinkel,genealogie, groningen, scheepvaart, aardappelmeelindustrie,strocartonindustrie, streurman, groninger museum, cultuur, fokkens

VEENKOLONIAAL MUSEUM

Het fraaie gebouw van het Veenkoloniaal Museum

400 Jaar Groninger Veenkoloniën

1599 400 Groninger Veenkoloniën jaar Durf en Dynamiek 1999

Het is 21 juni 1599. De eerste zomerse dag. In het Oost-Groningse zet een gezelschap van vier personen hun handtekening onder een akte. Een akte welke handelt over de aankoop en exploitatie 'van seeckere ffeenen, genoempt de peeckeldeelen, gelegen ten beijde sijden van den peeckel A tuschen het Oltampt ende Westerwoldingerlandt'. De Stichtingsakte Friese Compagnie Pekelvenen is daarmee een feit. Er is geschiedenis geschreven.Een geschiedenis schrijven van 400 jaar veenkoloniën, is een geschiedenis schrijven van 400 jaar durf en dynamiek. Van 400 jaar mensenwerk.

Uit het niets van een onherbergzaam moeras, waaronder elke kluit stinkend gras de dood loert, maakt de mens zich een thuis. Met honderden trekt hij het sompige veen in. Ze komen overal vandaan.

Want er is geld te verdienen. Schop na schop graaft hij zich een kanaal om droge voeten te houden. Hij ploetert in de kleffe laag om er de turf te steken. Bouwt zich een hut of een huis of trekt verder, Nieuwe pioniers betrekken het gebied. Zij maken uit zand en bonkaarde Gouden Gronden. Graan en aardappelen domineren de rechte akkers.

Er komt een bloeiende industrie op gang. Honderden fabrieksschoorstenen verrijzen langs de hoofdkanalen. Duizenden arbeiders verdienen er hun spekboterham. Anderen vinden werk op de talloze scheepswerven. Timmeren, zagen, klinken en boren aan schepen die alle wereldzeeën bevaren. En al die werkers moeten eten. En drinken. En zich kleden. En hun dak lekt. En ze moeten naar school. Werk dat werk aantrekt. Mensenwerk. Want er is geld te verdienen. Van heinde en verre blijven ze komen. De pioniers. Maar ook: de blijvers. De volgende generaties. Tot in onze dagen. Want er is een bestaan mogelijk. Een bestaan op waar niets bestond. Er is een gebied gemaakt. Een krachttoer die voortduurt.

Dát is 400 jaar geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën! En dát vieren we in 1999!

Programma

Oude en Nieuwe Pekela

28 t/m 30 mei 1999

Meifestival Oude Pekela rondom het gemeentehuis

12 juni 1999

Schutsemarkt Nieuwe Pekela langs Pekelder Hoofddiep, centrum Nieuwe Pekela van 9-17 uur Concours Hippique in het Burg. Boekhovenpark, centrum Nieuwe Pekela, 8.30- 19 uur.

21 juni 1999

Symposium (voor genodigden) 'Durf & Dynamiek 400 jaar Groninger Veenkoloniën in ontwikkeling' in de Ned. Herv. Kerk te Oude Pekela. Sprekers drs. H. H Apotheker (Min. Van LNV), drs. J. Wallage (burgemeester van Groningen), J.G.M Alders (CdK Groningen), Prof. dr. P Kooij, bijz. hoogleraar Agrarische Geschiedenis). Aansluitend herdenkingsbijeenkomst. Openluchtspel rechtspraakbijeenkomst inzake de exploitatie van de Pekelvenen. Nabij de Wedderklap in Oude Pekela, 21- ca. 22 uur.

25 juni 1999

Zomerfestival "De Komedianten trekken weer voorbij" Raadhuisplein in Oude Pekela, ca.16 uur.

26 juni 1999

BronBopLintspektakel : mini-zeskamp, estafette, waterspektakel. Start Rutger Oldeboom Sportpark in Boven Pekela. ca. 12.30 uur. Pekelderdaipconcert bij de geveltjes onder het viaduct in Nieuwe Pekela. ca. 20.30 uur

6 t/m 11 September 1999

Jaarmarktweek Oude Pekela (OPA jaarmarkt)

11 September 1999

Jaarmarkt in centrum Oude Pekela, 9-17 uur

20 t/m 25 September 1999

Pekelweek Nieuwe Pekela (feestweek met diverse activiteiten) Info activiteiten: Gemeente Pekela, afd. Voorlichting, Raadhuislaan 8, 9655 JD Oude Pekela, tel. 0597-617555.

Stadskanaal

11 mei t/m 12 September 1999

Tentoonstelling "Stadskanaal, smeltkroes van culturen " in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, Postbus 68, 9500 AB Stadskanaal, tel. 0599-612649. Info activiteiten: VVV/ANWB Stadskanaal. Musselkanaal (i.s.m. de gemeente Papenburg in Emsland)

12 t/m 16 mei 1999

Snikkeweek (o.a. shantykoren, oldtimershow ,muziekkorpsenfestival ,Noordelijke Internationale Wrikwedstrijden, Snikkebal. Info activiteiten: VVV/ANWB Stadskanaal.

Veendam

20 juni t/m 31 oktober 1999

Tentoonstelling 'Zonder turf geen welvaart, de veenborgen' in het Veenkoloniaal Museum

28 november 1999 t/m 17 mei 2000

Tentoonstelling 'Handel en wandel van W.A. Scholten ' in het Veenkoloniaal Museum.

Info: Veenkoloniaal Museum, Winkler Prinsstraat 5, 9647 AD Veendam, tel. 0598-616393.

Hoogezand- Sappemeer

25 September 1999

HS Maritiem. Scheepvaartevenement, thema de scheepsbouw langs het Winschoterdiep.

info: Gemeentehuis Hoogezand, afd. Voorlichting, Gorecht-Oost 157,9603 AE Hoogezand, tel. 0598-373737. __________________________________________________________

Arrangementen

De onderstaande arrangementen zijn speciaal samengesteld met het oog gericht op het verleden en het heden; op het oude en het nieuwe in productie- proces en bedrijfsvoering; op het ontstaan, de ontwikkeling en de groei van de Groninger Veenkoloniën. Vier arrangementen die de namen dragen van pioniers van de eerder genoemde 'seeckere ffeenen'. Vier arrangementen die een idee geven van de durf en dynamiek van het gebied. Meerdere arrangementen zijn in voorbereiding, die in een aparte folder worden uitgebracht. Voor alle arrangementen geldt een minimum deelname van 10 personen.

1. Haijcko Tammens

Programma:

Bezoek Veenkoloniaal museum in Veendam met Koffie + Groninger koek, inleidende diaserie, rondleiding door een heuse scheepsjager, in authentieke dracht langs de bootjesbouwer,de ouderwetse kruidenierswinkel (met verkoop van oud-Hollands snoepgoed), het sluiscafé met proeverij van streekeigen hapjes en drankjes) en door de Ebenhaëzer, een origineel Groninger bolschip dat op het binnenplein van het museum ligt afgemeerd.

Duur: ongeveer 21/2 uur.

Feestprijs f 22,50 p.p.

2. Doedo Tijarcks

Programma:

Bezoek Veenkoloniaal Museum in Veendam met koffie en Pekelder Kofjes, diaserie over de Veenkoloniale scheepvaart + rondleiding door de zee- en binnenvaartzalen; wandeling langs de zeemansgraven op de oude Veendammer begraafplaats; Veenkoloniale lunch bij hotel restaurant Parkzicht te Veendam; vertrek naar Nieuwe Pekela met bezoek aan het Kapiteinshuis (bouwjaar 1799) en net uit 1894 stammende museumschip, de spitse praam Familietrouw ; afsluitend 'scheepsmaal' in restaurant de Pekelahof in Oude Pekela

Duur: dagvullend.

Feestprijs: f 58, -- p.p.

3. Zebo Eppens

Programma:

Bezoek Veenkoloniaal Museum n Veendam met koffie - Groninger koek, inleidende diaserie en rondgang collectie; Veenkoloniale lunch in hotel restaurant Parkzicht te Veendam, bezoek landbouwbedrijven familie Ter Borgh (bezichtiging en uitleg historische privé-collectie veen en landbouwvoorwerpen) en familie Kroon (rondleiding en uitleg moderne bedrijfsvoering, beiden te Borgercompagnie, tourtocht door veenkoloniale landschap ;afsluitend aardappelbuffet in Golden Tulip Hotel te Stadskanaal.

Duur: dagvullend.

Feestprijs: f 65,-- p.p.

4. Haddu Jans

Programma:

Vertrek vanuit Stadskanaal met authentieke stoomtrein van museumspoorlijn STAR; aankomst te Veendam, bezoek Veenkoloniaal Museum met koffie en Groninger koek, inleidende diaserie en bezichtiging collectie; Veenkoloniale lunch in hotel-restaurant Parkzicht te Veendam; cultuur historische tourtocht naar Onstwedde voor een bezoek aan 't Slaait'n-hoes met kledingconference, demonstratie zandtapijtstrooien en koffie met Westerwoldse spekkendikken; afsluitend tourtocht terug naar Stadskanaal.

Duur: dagvullend

Data (i.v.m. rijtijden stoomtrein): zondagen in juni (behalve 6/6), juli , augustus, september, en oktober (behalve 3/10); vrijdagen in juni (behalve 4/6), vrijdag 30 juli, vrijdag 6,13 en 20 augustus.

Feestprijs: f51,-- p.p.

't Slaaitn hoes in Onstwedde

't Slaaitn Hoes in Onstwedde

__________________________________________________________

Infonummer voor alle arrangementen (ook boekingen)

Veenkoloniaal Museum

Tel. 0598 - 616393

http://surf.to/vm

email : mfkns@gironet.nl

Wijzigingen voorbehouden __________________________________________________________

Een veenkolonie is niet:

een gebied waar nog turf gegraven wordt ... een streek met alleen maar boeren ... een achterland zonder cultuur ... een kaal en leeg landschap van eentonige, rechte kanalen en akkers....een streek waar je als toerist niets te zoeken hebt...

Een veenkolonie is wel: . een gebied waar turf de bron was van de huidige welvaart . een streek met een grote verscheidenheid aan industrieën, dienstverlenende instellingen, middenstand en agrarische ondernemers. . een gebied met een rijke cultuurhistorische traditie, vertaald in een scala aan musea, theaters, bioscopen, amateurpodia, festivals, muziekscholen, bibliotheken, centra voor kunstuitleen, kleinschalige attracties enz. . een streek met een imponerende wijdsheid en van een andere schoonheid. . een nog vrijwel ongerept toeristisch lustoord, waar rust, ruimte en goede zorgen waardevolle begrippen zijn

Informatie over verblijfsaccommodaties, arrangementen, fietsroutes, bedrijfsbezoeken e.d.:

VVV/ANWB Winschoten, tel. 0597 412255

VVV/ANWB Veendam, tel. 0598 626255

VVV/ANWB Stadskanaal, tel. 0599 61 2345

VVV Hoogezand, tel. 0598 391441

VVV Westerwolde/Bourtange, tel. 0599 354600

Tekst en produktie FcO 1999 Stichting Toerist, Wedde 515

Deel: ' Groninger Veenkoloniën 400 jaar Durf en Dynamiek '
Lees ook