Gemeente Groningen

20
JUN
18.21

Persbericht

Groningers houden open huis rond thema zonne-energie 20-06-2002

Op vrijdag 21 juni a.s. tussen 17.00 u. en 21.00 u. gebruikt Groningen Unplugged de langste dag van het jaar om Groningers kennis te laten maken met het thema zonne-energie. Op vijf locaties in de stad houdt een groep enthousiaste Groningers open huis. Zij geven praktische uitleg over de mogelijkheden van zonne-energie voor consumenten. De zonnepanelen kunnen van dichtbij worden bekeken.

Open huis
Het open huis is vooral bedoeld om consumenten en wijkbesturen te interesseren voor kleinschalige zonne-energieprojecten. In de Oranjewijk zal milieuwethouder René Paas een zonnepaneel monteren op het dak van een huis. Hierbij wordt uitleg gegeven door een van de wijkbewoners. Stichting biobuurtkracht overhandigt wethouder René Paas na de installatie van het eerste exemplaar van het informatieboekje zonne-energie in de wijk. In de Badstratenbuurt, Hoornse Meer en Vinkhuizen zijn er presentaties over zonnepanelen. Wijkbewoners geven bezoekers informatie over het gebruik en de mogelijkheden van zonnepanelen. In Vinkhuizen wordt een hoogwerker gebruikt om de zonnepanelen goed te kunnen zien. Zonneboilers en panelen staan centraal in Drielanden. Met een hoogwerker maken de bezoekers een mini-excursie naar de zonneboilers op het dak.

Vele initiatieven
De gemeente Groningen kent verschillende initiatieven die gericht zijn op zonne-energie. Een aantal enthousiaste Groningers heeft kleinschalige projecten rond zonne-energie opgezet. Het blijkt dat die initiatieven veel resultaat hebben. In hun eigen wijk zetten ze zich in om het gebruik van zonne-energie te bevorderen. De gemeentelijke energiecampagne Groningen Unplugged ondersteunt deze initiatieven van harte.

Locaties
Op de volgende locatie is er open huis:
Drielanden, Waterland 44, Zonneboiler/zonnepanelen 17.00 19.00 u. Badstratenbuurt, Kleine Badstraat 4, Zonnepanelen 17.00 19.00 u. Oranjewijk, Selwerderstraat 37, Installatie zonnepanelen 19.00 21.00
u.
Hoornse Meer, T.W.S Mansholtstraat 13, Zonnepanelen 19.00 21.00 u. Vinkhuizen, Maatschap De Vuursteen, Goudlaan 289, Zonnepanelen 19.00 21.00 u.

Deel: ' Groningers houden open huis rond thema zonne-energie '
Lees ook