Gemeente Groningen

19
SEP
15.11

Persbericht

Gronings geld voor school in Kosovo
18-09-2001

B&W van Groningen trekken ruim 200.000,-- uit voor de bouw van een basisschool in Kosovo. Ook voormalig wethouder Henk Pijlman en de Borgmanschool dragen financieel bij aan deze school.

De gemeenteraad had al eerder besloten om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Kosovo door een scholenbouwproject te adopteren en financieren. Een voormalig medewerkster van de Bestuursdienst van de gemeente Groningen werkt nu voor de United Nations Interim Administrations Mission in Kosovo. Dankzij haar bemiddeling en begeleiding is uiteindelijk gekozen voor de bouw van een basisschool in Kamenica, één van de grootste gemeenten in Kosovo. De school komt te staan in het dorp Policka.

De bestaande Albanese school is indertijd door de bewoners zelf gebouwd, maar vertoonde nu veel gebreken. Er zaten scheuren in de muren, gaten in plafond en vloer en het dak was op veel plaatsen ingezakt. Er moest dus een nieuwe school komen.

Met de mondelinge toezegging voor steun door de gemeente Groningen is men in Policka al begonnen met de nieuwbouw van de school. De school zal bestaan uit 5 lokalen, een lerarenkamer, berg- en toiletruimten.

B&W stellen voor de bouw van de school een bedrag van 203.370,-- beschikbaar. Daarnaast gaat er nog een bedrag van 10.500,-- naar Policka. Dit geld is ingezameld door voormalig onderwijswethouder Henk Pijlman ter gelegenheid van zijn afscheid van de gemeentepolitiek. Ook de Borgmanschool draagt een financieel steentje bij. De leerlingen van deze school hebben met een sponsoractie in mei van dit jaar een bedrag van 5.000,-- bijeen gelopen. Het geld van de Borgmanschool wordt op hun speciaal verzoek niet in de bouw gestoken. Dit geld zal worden gebruikt voor de inrichting van de school (bijvoorbeeld voor leermiddelen of meubilair) of voor de inrichting van het schoolplein.

Deel: ' Gronings geld voor school in Kosovo '
Lees ook