Provincie Groningen


Groningen, 29 januari 1999, Persbericht nr. 16

UITNODIGING AAN DE PERS

GEDEPUTEERDE J. VAN DIJK PLANT BOOM OP LANDGOED

Gedeputeerde Jaap van Dijk plant 2 februari a.s. een notenboom op het landgoed "Vliethoven", Zwet 13 te Delfzijl.
Hij gaat dit doen omdat het landgoed gerangschikt is onder de Natuurschoonwet. De provincie heeft samen met de belastingdienst een adviesrol bij deze rangschikking. Sinds deze nieuwe taak van de provincie is het landgoed "Vliethoven" het vijfde landgoed dat gerangschikt wordt.

Rangschikking betekent voordelen voor de eigenaar bij vererving. Als tegenprestatie heeft de eigenaar een instandhoudingsplicht. Verder dient tenminste dertig procent van het landgoed uit bos te bestaan.

Landgoed "Vliethoven" is een oud landgoed. In Groningen zijn vorig jaar ook een tweetal nieuwe landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Een ervan is het bekende landgoed "Kloosterblieck" van de familie Rossing in Ter Apel. Uit recent onderzoek in de provincie Overijssel is gebleken dat er veel vraag is naar ruimte voor nieuwe landgoederen. In Groningen neemt de vraag naar ruimte voor nieuwe landgoederen ook toe.

Vanaf ong. 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Groningse gedeputeerde plant boom in Delfzijl '
Lees ook