Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 112 7 september 1999

Oud-rector opent academisch jaar in Indonesië

Oud-rector opent academisch jaar in Indonesië

Op uitnodiging van rector prof. dr. ir. Radi A. Gany van de Hasanuddin Universiteit van Ujung Pandang (Zuid-Sulawesi, Indonesië) opent de Groningse oud-rector prof. dr. Folkert van der Woude op 9 september 1999 het academisch jaar van de universiteit in Ujung Pandang. In zijn rede staat de toenemende commercialisering van wetenschap en de gevolgen voor ontwikkelingslanden centraal.

Sinds de 19de eeuw is het wetenschappelijk onderzoek sterk gegroeid. Gedreven door nieuwsgierigheid en onder bescherming van de academische vrijheid organiseerde de wetenschapper zijn eigen onderzoek. Het succes van het onderzoek werd vroeger vooral bepaald door creativiteit en intelligentie. Vandaag de dag is de situatie geheel anders. Overheid, de economie en industrie vragen om producten en ideeën die van belang zijn voor de maatschappij. Onderzoek is de motor van de economische ontwikkeling van een land.

Bedreiging

Deze ontwikkeling blokkeert de wereldwijde spreiding van het onderzoek, stelt Van der Woude. Financiers beschermen hun rechten door middel van patenten en het resultaat van onderzoek is niet meer vrij beschikbaar. Dat is met name een bedreiging voor de ontwikkelingslanden. Voor het oplossen van hun problemen is nog steeds onderzoek, gedreven door de nieuwsgierigheid van de wetenschapper, nodig.

Verbetering van onderwijs

Naar mening van de oud-rector moeten onderzoekers uit de ontwikkelingslanden mede-eigenaar worden van fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld door participatie in geavanceerde onderzoeksprogramma's. Dit kan echter niet zonder het verbeteren van het universitair onderwijs in de ontwikkelingslanden, aldus Van der Woude. De Rijksuniversiteit Groningen heeft het initiatief genomen om samen met haar partners in Indonesië gezamenlijke onderwijsprogramma's te starten.

Deel: ' Groningse oud-rector opent academisch jaar in Indonesië '
Lees ook