Provincie Groningen

Groningen, 13 april 2000 Persbericht nr. 63

Uitnodiging

Groningse projecten voor breedtesportbeleid


22 gemeenten en Provincie presenteren projecten aan VWS
Woensdag 5 april presenteert gedeputeerde Henk Bleker aansluitend op de extra statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur de projecten die de Provincie samen met de Groningse gemeenten heeft ingediend voor de regeling tot stimulering van de breedtesport van staatssecretaris Vliegenthart van Sport, in de Blauwe Zaal (C319) van het provinciehuis. U bent daarbij van harte uitgenodigd. De statencommissie begint om 9.30 uur.

De projectvoorstellen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen provincie en 22 gemeenten in 4 verschillende regio's *. De projecten leveren allemaal een bijdrage aan de hoofddoelstelling van het provinciale breedtesportbeleid: "iedere inwoner van de provincie Groningen kan in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen beweegredenen aan sport en bewegingsactiviteiten van goede kwaliteit deelnemen, dan wel daarbij betrokken zijn".

Concreet betekent dit dat de projecten zich richten op de intrinsieke waarde van sport (gezondheid, fun, enz.), maar ook op de maatschappelijke waarde (sociale samenhang, integratie gehandicapten, enz.). Ook zijn er links gelegd met andere sectoren zoals onderwijs, recreatie, welzijnswerk of gezondheidszorg. Om al deze vernieuwingen in het sportbeleid tot uitvoer te brengen, willen de gemeenten en de Provincie een zo goed mogelijke ondersteuning leveren aan de sportverenigingen in Groningen.


* (regio 1 = het westen van Groningen met als hoofdgemeente Leek; regio 2 = noordoost Groningen met Delfzijl als hoofdgemeente; regio3 zuidoost Groningen met Winschoten als hoofdgemeente; regio 4 = zuid en centraal Groningen met als hoofdgemeente Veendam)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joske Kluvers, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316 41 39.

Deel: ' Groningse projecten voor breedtesportbeleid '
Lees ook