Provincie Groningen


Groningen, 15 september 1999 Persbericht nr.199

Scholieren buigen zich over witte schimmel

Op 16 september a.s. presenteert de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) de lesbrief "Landschappelijk Bouwen" aan de schoolleiding en de sectie Aardrijkskunde van de Ubbo Emmius scholengemeenschap te Stadskanaal. Deze lesbrief - met ondersteunende video en schriftelijk materiaal - is ontwikkeld door de VKDG in opdracht van de provincie Groningen. Dit lesmateriaal is bedoeld om de bewustwording van jongeren te versterken voor de kwaliteit van de bebouwing in en rond de kleine dorpen in Groningen. De sectie Aardrijkskunde van de onderbouw van de Ubbo Emmius scholengemeenschap heeft meegedacht over de inhoud van de video en het lesmateriaal. Enkele leerlingen spelen mee in de video en geven hun mening over de nieuw- en oudbouw in stad en ommeland.

De presentatie vindt plaats vanaf 15.00 uur in de aula van de Ubbo Emmius scholengemeenschap, Stationslaan 17, Stadskanaal. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn

Programma:

15.00 uur

Opening door de VDKG

15.05 uur

Inleiding door gedeputeerde onderwijs Mirjam de Meijer

15.15 uur

Aanbieding lesbrief en video aan de Ubbo Emmius scholengemeenschap

15.25 uur

Reactie aardrijkskundesectie Ubbo Emmius

15.35 uur

Vertoning video

15.50 uur

Afsluiting door VKDG

De lesbrief en video vormen een onderdeel van de bewustwordingscampagne van de provincie over landschappelijk bouwen. Deze bewustwordingscampagne maakt deel uit van het provinciaal stimuleringsprogramma "Kwaliteit Landelijke Bebouwing". Dit stimuleringsprogramma is gericht op de verbetering van de beeldkwaliteit van de nieuwbouw in het landelijk gebied van de provincie Groningen. Vaak wordt er gebouwd zonder rekening te houden met de bestaande bebouwing en het bestaande landschap, wat ten koste kan gaan van de beeldkwaliteit van het landschap. Een dergelijke ontwikkeling doet afbreuk aan de herkenbaarheid van het Groninger landschap.

De bewustwordingscampagne van de provincie is er op gericht om inwoners van Groningen dit te laten inzien. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat ook jongeren betrokken worden bij vraagstukken over landschappelijk bouwen. Jongeren zijn de toekomstige bewoners, bouwers en ontwerpers van de provincie Groningen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, 050 - 3164324.

Deel: ' Groningse scholieren presenteren Landschappelijk Bouwen '
Lees ook